TAG

Pytania do egzaminu KPP 2020

Zaktualizowane pytania egzaminacyjne z KPP, 2020

Zmiany mają charakter raczej kosmetyczny, dodano 12 nowych pytań. Aktualizacji doczekały się pytania dot. pozycji "przeciwwstrząsowej" nawet z nawiązaniem do EBM (medycyna oparta na faktach/badaniach) w postaci uniesienia nóg do góry do 7 minut oraz np. pytania...

AKTUALNE pytania do egzaminu KPP, 2020

Atualizacja pytań KPP (Kwalifikowana Pierwsza Pomoc), styczeń 2020. Test z zakresu KPP, przygotowanie do egzaminu KPP. [su_label type=”warning”]Zestaw pytań[/su_label][su_label type=”success”]250 pytań, 43 strony[/su_label]