Atualizacja pytań KPP (Kwalifikowana Pierwsza Pomoc), styczeń 2020. Test z zakresu KPP, przygotowanie do egzaminu KPP. [su_label type=”warning”]Zestaw pytań[/su_label][su_label type=”success”]250 pytań, 43 strony[/su_label]