TAG

SGRChem-eko

„Wstęp do systemów detekcji gazowej” – Drager, 2012

Spis treści: Czym są substancje gazowe? Nasza atmosfera Tlen Ex - Ox - Tox ... Niebezpieczeństwo! Gazy i pary toksyczne Gazy i pary palne DGW i prewentywna ochrona przeciwwybuchowa Temperatura zapłonu cieczy palnych Systemy detekcji gazowej Zasada pomiarowa sensorów...

Dekontaminacja ratowników podczas zdarzeń związanych z biohazardem [GIS MSW; Michał Pająk/Kamil Ciepielewski]

Zawartość pliku: DEKONTAMINACJA W PRZYPADKU SKAŻENIA WYSOCE ZAKAŹNYM I NIEBEZPIECZNYM CZYNNIKIEM BIOLOGICZNYM - Główny Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dr n.med. Maciej Kisiel Film pokazowy dekontaminacji ratowników - kpt. mgr inż. Michał Pająk, mł....
Dekontaminacja ratowników podczas zdarzeń związanych z biohazardem [GIS MSW; Michał Pająk/Kamil Ciepielewski]

Dekontaminacja ratowników podczas zdarzeń związanych z biohazardem [GIS MSW; Michał Pająk/Kamil Ciepielewski]

Zawartość pliku: DEKONTAMINACJA W PRZYPADKU SKAŻENIA WYSOCE ZAKAŹNYM I NIEBEZPIECZNYM CZYNNIKIEM BIOLOGICZNYM - Główny Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dr n.med. Maciej Kisiel Film pokazowy dekontaminacji ratowników - kpt. mgr inż. Michał Pająk, mł....