Skrypt do szkolenia z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcji, 2019, KG PSP