Przymus bezpośredni w stosunku do osób - załącznik nr 11 do Zasad organizacji ratownictwa medycznego w KSRG 2021