Spis treści: Czym są substancje gazowe? Nasza atmosfera Tlen Ex - Ox - Tox ... Niebezpieczeństwo! Gazy i pary toksyczne Gazy i pary palne DGW i prewentywna ochrona przeciwwybuchowa Temperatura zapłonu cieczy palnych Systemy detekcji gazowej Zasada pomiarowa sensorów...