Świadczenia zdrowotne w PSP

/Nie udało się zaimportować tagu wpisu %s Świadczenia zdrowotne w PSP

Ratownik medyczny w PSP – wykaz świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ratownika med. w ramach zadań PSP, Policji, SOP i SG [rozporządzenie z 6 marca 2019]

By |2019-03-15T11:41:21+01:00Marzec 13th, 2019|Kategorie: Inne, Wszystkie wpisy|Tagi: , , , , , , , , , |

O projekcie tego rozporządzenia i zapowiadanych zmianach pisałem niecały rok temu TUTAJ ROZPORZĄDZENIE MSWiA z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego w ramach zadań Policji, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej określa wykaz świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego: 1) samodzielnie – niezależnie od ukończenia medycznego kursu kwalifikacyjnego ministra właściwego do spraw wewnętrznych, (Załącznik nr 1) 2) samodzielnie – w przypadku realizacji zadań służbowych w warunkach zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w obszarach katastrof, klęsk żywiołowych i w strefie działań wojennych, (Załącznik 2) 3) pod nadzorem lub w porozumieniu z lekarzem – wykonującego zadania zawodowe w podmiotach, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 7–7d ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. (Załącznik 3) W przypadku 2) i 3) - po ukończeniu medycznego kursu kwalifikacyjnego MSWiA (zobacz rozporządzenie dot. tego kursu) Rozporządzenie wchodzi w życie po [...]