Niniejszy dokument pochodzi ze strony Komendy Głównej PSP (gov.pl/web/kgpsp) Do aktualnych „Zasady organizacji ratownictwa medycznego w KSRG” 2021 obowiązują następujące załączniki: Załącznik 1. Procedury ratownicze z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) Załącznik 2. Zdarzenia masowe – zasady segregacji poszkodowanych Załącznik 3. Standard wyposażenia podmiotów KSRG w sprzęt do ratownictwa medycznego Załącznik 4. Organizacja ratownictwa medycznego […]