SPIS TREŚCI: WSTĘP ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE ROZDZIAŁ 2 ORGANIZACJA RATOWNICTWA TECHNICZNEGO W KSRG W ZAKRESIE PODSTAWOWYM 2.1. Jednostki realizujące ratownictwo techniczne w zakresie podstawowym 2.2. Standard gotowości operacyjnej jednostek 2.3. Zakres zadań...