TAG

Zaświadczenie lekarskie straż

Czy tatuaże przekreślają szanse w naborze do PSP? A później w służbie?

Czy tatuaże są przeciwwskazaniem do podjęcia służby w PSP? Tatuaże, a komisja lekarska. Do października 2018 roku tatuaże były często powodem do odrzucenia kandydata. Poprzednie brzmienie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu...

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do testów sprawności fizycznej (m.in. w PSP). Kto wystawia, gdzie wykonać?

Czy to zaświadczenie jest konieczne? Odpowiedź: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej...