Zdarzenia masowe – zasady segregacji poszkodowanych (Załącznik 2 do Zasad organizacji ratownictwa medycznego w KSRG 2021)