Raport zespołu KG PSP zajmującego się profilaktyką nowotworową za rok 2022. Komendant Główny PSP przekazał do wszystkich komend wojewódzkich oraz szkół pożarniczych Raport Zespołu dot. opracowania zaleceń dotyczących czyszczenia odzieży dla strażaków Państwowej Straży...