Maska do tlenoterapii biernej dla zwierząt
Kategoria: Straż pożarna
Źródło: internet

Problem

Choć ratowanie życia ludzkiego jest priorytetem, to zdarza się, że zasoby i okoliczności pozwalają na podjęcie próby ratowania zwierząt domowych, które bardzo często traktowane są przez ludzi jak członkowie rodziny. Tlenoterapia jest dostępnym i dość skutecznych sposobem przywrócenia lub poprawy parametrów życiowych zwierząt. Anatomia zwierząt jest różna od ludzkiej i typowe maseczki do tlenoterapii dla dorosłych mogą być mniej adekwatne.

Rozwiązanie

Tanim kosztem stworzymy maskę do tlenoterapii zwierząt. Wystarczy plastikowe pudełko, czy nawet zwykła butelka po wodzie; dren/przewód; najlepiej także zaworek zwrotny z masek przeciwpyłowych do wypuszczania nadmiaru mieszaniny oraz rękawiczka nitrylowa lub inna do utworzenia kryzy. Kryza taka uszczelnia częściowo otwór maski otulając np. pysk psa. Zwiększa to udział % tlenu w mieszaninie oddechowej.
Dostępne są także rozwiązania komercyjne, jednak drogie i słabo dostępne w Polsce.

W celu lepszego zobrazowania rozwiazania prezentujemy zdjęcia: