Ochrona hełmu w trakcie szkoleń/ćwiczeń w komorach ogniowych
Kategoria: Straż pożarna
Źródło: osobiście znam ten patent od Koła Naukowego Działań Gaśniczych

Problem

Po intensywnych ćwiczeniach z gaszenia pożarów wewnętrznych w komorze/trenażerze całe ubranie i tak trafia do mycia. Na hełmie zawsze osiada spora ilość sadzy, często też odbarwia się powłoka hełmu.

Rozwiązanie

Choć to zastosowanie mające sens tylko podczas ćwiczeń (nie do zastosowania podczas działań ratowniczo-gaśniczych) warto zastosować zwykłą folię aluminiową do pieczenia by okryć hełm przed działaniem cząstek stałych, sadzy i bezpośredniego oddziaływania ciepła na powłokę hełmu. Ten patent ma ograniczyć zabrudzenie i ułatwić mycie powłoki hełmu.

W celu lepszego zobrazowania rozwiazania prezentujemy zdjęcia: