Przygotowanie pasów transportowych do użycia
Kategoria: Straż pożarna
Źródło: Przegląd Pożarniczy marzec 2016; Rafał Podlasiński

Problem

Pasy transportowe zwykle rozrzucone, czasem niekompletne są umieszczone najczęściej w skrzynce, będą wymagały czasu na przygotowanie ich do działania.

Rozwiązanie

cyt.: „Staranność we wcześniejszym przygotowaniu na pewno poskutkuje skróceniem czasu użycia pasa. Długi pas nośny przewija się przez system naciągu na stałe, a jego nadmiar zwija w krąg. Pas jest od tego momentu praktycznie gotowy do użycia, a dobór niezbędnej długości odbywa się przez rozwijanie pasa z kręgu. Na miejscu akcji nie tracimy czasu na przewijanie całości przez otwór naciągu.” (Rafał Podlasiński marzec 2016 PP)

W celu lepszego zobrazowania rozwiazania prezentujemy zdjęcia: