Radiostacje dowódców i ratowników – color coding
Kategoria: Straż pożarna
Źródło: Michał Baranowski (FireTrap.pl)

Problem

Po włączeniu radiostacji trzeba ręcznie włączać określony kanał i ustawiać np. siłę sygnału (H lub L). Potrzeby dowódców prowadzących korespondencję ze Stanowiskiem Kierowania będą inne niż ratowników pracujących w rocie na kanale KRG.

Rozwiązanie

Radiostacje można oznaczyć kolorową taśmą i zaprogramować. Na przykład kolor czerwony to radiostacje ratowników włączające się na KRG 4 ze słabą mocą nadawania (L – low) by nie zakłócać nawzajem radiostacji pracujących blisko siebie, a radiostacje żółte to radia dowódców włączające się na kanale powiatowym z wysoką mocą nadawania (H – high).

W celu lepszego zobrazowania rozwiazania prezentujemy zdjęcia: