Stanowisko do napełniania worków piaskiem
Kategoria: Straż pożarna
Źródło: SGSP WARSZAWA; autor zdjęcia: Rafał Podlasiński

Problem

Podczas długotrwałych działań przeciwpowodziowych we znaki daje się zmęczenie, uzupełnienie piaskiem dużej ilości worków pochłania dużą ilość zasobów.

Rozwiązanie

Stworzenie stanowiska przy wykorzystaniu przęsła drabiny nasadkowej, stożków ostrzegawczych i kozłów pozwoli na sprawniejsze i bardziej ergonomiczne tworzenie wałów.

W celu lepszego zobrazowania rozwiazania prezentujemy zdjęcia: