[WAŻNE!] Projekt rozporządzenia dot. uprawnień ratowników medycznych w Państwowej Straży Pożarnej i innych służbach MSWiA.

///[WAŻNE!] Projekt rozporządzenia dot. uprawnień ratowników medycznych w Państwowej Straży Pożarnej i innych służbach MSWiA.
Dość ważna pozycja do zapoznania się przez wszystkich ratowników medycznych w PSP i nie tylko.
Na razie projekt trafił do uzgodnień (07.08.18).
 
Projekt określa jakie świadczenia zdrowotne będzie mógł wykonywać ratownik medyczny w ramach służby w SOP, Policji, PSP, SG.
Rozporządzenie określa wykaz tych uprawnień dla trzech wariantów:
1. samodzielnie bez ukończenia kursu kwalifikacyjnego MSWiA
2. samodzielnie w przypadku realizacji zadań służbowych w warunkach zagrożenia wystąpieniem zdarzenia terrorystycznego, w obszarze katastrof, klęsk żywiołowych i w strefie działań wojennych.
3. pod nadzorem lub w porozumieniu z lekarzem (gdzie dodano np. wykonywanie USG u pacjenta urazowego, podawanie kilku nowych leków w tym Ketaminy)
Jak podaje treść rozporządzenia, dokument ten będzie dotyczył:
  • 65 ratowników medycznych w Policji
  • 5 ratowników medycznych w Służbie Ochrony Państwa
  • 670 ratowników medycznych w Państwowej Straży Pożarnej
  • 35 ratowników medycznych w Straży Granicznej
 

Koniecznie podziel się swoim zdaniem!