[MAZOWIECKIE] Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym 23 PaździernikPaź 2019 09:00 - 15:00 UTCWarszawa

Konferencja

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, usuwania ich skutków, odbudowy infrastruktury krytycznej oraz odtwarzania zniszczonych zasobów. Ważne jest opracowanie planów reagowania kryzysowego, które opisują kto, co i kiedy będzie robił, za pomocą jakich sił i środków i na jakiej podstawie prawnej.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Jak wygląda kooperacja służb ratunkowych i administracji publicznej?
Jakie są podstawy prawne realizacji zadań zarządzania kryzysowego?
Jakie są zasady opracowywania planów zarządzania kryzysowego?

Na te i wiele innych odpowiedzą eksperci podczas konferencji: "Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym", która odbędzie się 23 października 2019 roku w Warszawie.

Prelekcje podczas tego wydarzenia poprowadzą m.in.:

-Małgorzata Darowska – Pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych
"Wdrażanie technologii dronowych do systemu zarządzania kryzysowego"
(Podczas prelekcji zostaną omówione przykłady zastosowania dronów do wsparcia zarządzania kryzysowego i ratownictwa na przykładzie projektów realizowanych w ramach Programu Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów. Omówione zostaną też warunki regulacyjne, prawne i organizacyjne potrzebne do integracji dronów do systemu zarządzania kryzysowego i zasady koordynacji działań instytucji.)

-Agnieszka Kunicka – Prezes Fundacji Refugee.pl im. Małgorzaty Jasiczek-Gebert
"Zarządzanie humanitarne w sytuacji kryzysu migracyjnego"
dr Michał Piekarski - Adiunkt, Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem, Uniwersytet Wrocławski
"Zapobieganie i reagowanie na zdarzenia o charakterze terrorystycznym"
(Treścią wystąpienia jest omówienie obecnych ram prawnych (kluczowych zapisów ustawy o działaniach antyterrorystycznych), funkcjonowania polskiego systemu antyterrorystycznego,  oraz sposobów zapobiegania i reagowania na zagrożenia terrorystyczne w świetle aktualnych informacji dotyczących taktyki działania sprawców.)

-Mariusz Pawlak – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie
"Bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń publicznych"
(Współczesny świat jest narażony na wiele zagrożeń, których genezy należy upatrywać  napięciach politycznych, ekonomicznych czy etnicznych. Sprzecz­ność i zróżnicowanie interesów generuje niebezpieczeństwa o wielorakim charak­terze od ekscesów chuligańskich, przestępczości i zamachów terrorystycznych do infekowania systemów informatycznych i konfliktów zbrojnych. Ponadto rozwój nauki i techniki niesie za sobą znaczne przyspieszenie w gospodarce, co powoduje pojawianie się nowych gałęzi przemysłu, rozwija się kultura i rośnie stopa życiowa. Kolejne osiągnięcia przynoszą wiele ułatwień w codziennym życiu, ale pociągają też za sobą wiele niebezpie­czeństw związanych ze zdrowiem i stanem środowiska. Do wymienionych determinantów zagrożeń należy dodać wciąż rosnące potrzeby człowieka sprawiające zauważalny trend przedstawiania swojego niezadowolenia występujących podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych.)

-Radosław Mysłek - Kierownik ds. bezpieczeństwa Festiwalu Pol`and`Rock

 

Tematyka konferencji:
-systemy łączności,
-zastosowanie kodów kreskowych w służbach mundurowych,
-systemy ostrzegania i powiadamiania ludności cywilnej o zagrożeniu przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii,
-nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe mobilne systemy komputerowe, radiotelefony, monitory),
-bezpieczeństwo - publiczne, transportu, obiektów, danych,
-organizacja i zasady funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego,
-zadania i skuteczna komunikacja pomiędzy administracją, służbami ratunkowymi i mundurowymi,
-współpraca ze środkami masowego przekazu,
-bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń,
-logistyka w zarządzaniu kryzysowym,
-organizowanie pomocy medycznej I psychologicznej,
-aspekty prawne.

Grupa docelowa:
-przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego,
-funkcjonariusze służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej,
-osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju i obywateli,
-specjaliści ds. zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa teleinformatycznego,
-koordynatorzy zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR.

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

Link do strony wydarzenia>>>

Zaimportuj do Google Kalendarza

Lokalizacja

Warszawa

Wskazówki

Nie można znaleźć trasy!

Szczegóły lokalizacji

Centrum Szkoleń Wysokościowych - WYSOKOSCIOWKA.org,
ul. Kosmatki 12,
03-982 Warszawa

  • Harmonogram
  • Goście
  • Frekwencja
  • Przewidywanie
  • Komentarze

Dane pogodowe nie są obecnie dostępne dla tej lokalizacji

Raport o pogodzie

Dzisiaj stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Wiatr stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Wilgotność stec_replace_current_humidity %

Wydaje się stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Przewidywanie

Data

Pogoda

Temp

stec_replace_5days

Następne 24 Godziny

Powered by openweathermap.org