Pacjent z LVAD - ABC postępowania. 03 GrudzieńGru 2020 20:00 - 21:15 UTC

ONLINE
Szanowni Państwo,
Mam ogromną przyjemność opublikować zaproszenie na telekonferencję - Pacjent z LVAD - ABC postępowania, poświęconą mechanicznemu wspomaganiu krążenia. Lewokomorowe wspomaganie krążenia LVAD (ang. Left ventricular assist device) jest terapią coraz częściej wykorzystywaną przez zespoły zajmujące się niewydolnością serca jako alternatywa do jego przeszczepienia. Kurs ten jest bezpłatny i zorganizowany dla klinicystów którzy mogą spotkać tego typu pacjentów, podczas działań ratowniczych, przyjęcia na SOR, pracy na oddziale.
Termin webinarium 3.12.2020, godzina 20.00.
Chcielibyśmy podczas spotkania poruszyć kwestie :
• Braku tętna – zbadanie podstawowych parametrów życiowych może być wyzwaniem.
• „Survival kit” elementy systemu LVAD które należy zabrać podczas transportu chorego.
• Spacery z VF w EKG, takie sytuację zdarzają się w tej grupie chorych.
• Kontakt z VAD Koordynatorem, powikłania, najczęstsze przyczyny interwencji zespołów ratowniczych.
• Ponadto sytuacje szczególne, zasłabnięcie, kardiowerter oraz krwotok u pacjenta z LVAD.
Zaprosiłem do tego wystąpienia ekspertów z Narodowego Instytutu Kardiologii, są nimi Pan mgr. Jarosław Szymański oraz Pan Ariel Szczotok.
Sylwetki prelegentów:
mgr Jarosław Szymański,
pielęgniarz, perfuzjonista i VAD koordynator. Od 25 lat związany z mechanicznym wspomaganiem krążenia. W Narodowym Instytucie Kardiologii Kierownik Zespołu Perfuzjonistów i Koordynatorów
Mechanicznego wspomagania serca. Współzałożyciel i pomysłodawca systemu monitorowania telemedycznego dla pacjentów ze wspomaganiami. Członek European Board of Cardiovascular Perfusion i jej wieloletni Delegat.
Ariel Szczotok,
ratownik medyczny, pielęgniarz w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej opieki. Członek zespołu perfuzjonistów i koordynatorów mechanicznego wspomagania serca Narodowego Instytutu Kardiologii w Aninie. Stały gość programów telewizyjnych oraz audycji radiowych związanych z medycyną ratunkową. Konsultant medyczny, kierownik medyczny dwóch podmiotów leczniczych. Prywatnie pasjonat wyzwań "nie do zrealizowania". Czynny zawodowo od 2008 roku.
AGENDA:
Pacjent z LVAD - ABC postępowania
Termin - 3.12.2020, godzina 20.00
Czas trwania – 60 – 70 minut.
Forma – webex, online.
1. Wprowadzenie do LVAD, przedstawienie prelegentów – mgr. Józef Stolarek (7 minut).
2. Badanie pacjenta z LVAD, podstawowe parametry życiowe, elementy systemu LVAD (survival kit), sytuacje szczególne - zasłabnięcie, kardiowerter, krwotok u pacjenta z LVAD – Ariel Szczotok (25 minut).
3. Powikłania, najczęstsze przyczyny interwencji, kontakt z VAD Koordynatorem mgr. Jarosław Szymański (25 minut).
4. Zakończenie, podsumowanie i dyskusja – mgr. Józef Stolarek (5-10 minut).
Z wyrazami szacunku,
Józef Stolarek,
Konsultant Kliniczny
HeartMate 3 Abbott Medical.
  • Józef Stolarek
    Organizator Pacjent z LVAD - ABC postępowania.
Zaimportuj do Google Kalendarza
  • Harmonogram
  • Goście
  • Frekwencja
  • Przewidywanie
  • Komentarze

Dane pogodowe nie są obecnie dostępne dla tej lokalizacji

Raport o pogodzie

Dzisiaj stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Wiatr stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Wilgotność stec_replace_current_humidity %

Wydaje się stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Przewidywanie

Data

Pogoda

Temp

stec_replace_5days

Następne 24 Godziny

Powered by openweathermap.org