Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do testów sprawności fizycznej (m.in. w PSP). Kto wystawia, gdzie wykonać?
Autor: Droga Ratownika
Przezklatkowe badanie

Czy to zaświadczenie jest konieczne?

Odpowiedź: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej, kandydat do służby przystępuje do testu sprawności fizycznej po okazaniu Zaświadczenia Lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wystawionego nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu (§9 ust.1).

Zaświadczenie o zdolności do udziału w teście sprawnościowym do pracy, np. w policji może zostać wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Czy lekarz POZ, lekarz rodzinny, internista może wystawić takie orzeczenie?

(z kluczowym sformułowaniem np.: „braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych lub udziału w testach sprawnościowych (+ można wyróżnić jakie to testy”). Najlepiej korzystać z zaświadczeń umieszczonych na stronie Komendy ogłaszającej nabór.

Zobacz przykładowe zaświadczenie->

Odpowiedź: Tak, może.
„Nie wymaga się szczególnych uprawnień do wydania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych okazywanego przez kandydata do pracy np. w Policji przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej. Tego rodzaju zaświadczenie lekarskie może więc wydać lekarz internista – podstawowej opieki zdrowotnej. (…) Ćwiczenia fizyczne składające się na test sprawności fizycznej nie mają też charakteru ćwiczeń sportowych ani wyczynowych. Konieczność wystawienia zaświadczenia lekarskiego przez lekarza określonej specjalizacji powinna wynikać z konkretnego przepisu prawa – w tym przypadku takiego wymogu przepisy nie wprowadzają, wobec czego lekarz internista posiada kompetencje do wykonywania orzecznictwa w tym zakresie.” [źródło]
Powyższą odpowiedź potwierdzają również inne opinie prawne.

Zaświadczenie takie, dla kandydata w naborze do PSP, nie może być wystawione wcześniej niż 30 dni przed przystąpieniem do testów sprawnościowych.

Czy takie zaświadczenie może być płatne?

Odpowiedź: Tak, może być płatne i jest to omówione w prawie. „Zaświadczenie tego rodzaju wydawane jest na życzenie świadczeniobiorcy i jest przez niego finansowane, gdyż nie jest związane z żadną z okoliczności wymienionych w art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”.

Dlaczego lekarze rodzinni, interniści itp. nie chcą wystawiać takich zaświadczeń?

Odpowiedź: W praktyce często dzieje się tak, że lekarze rodzinny odmawiają wystawienia takiego zaświadczenia broniąc się tym, że nie mogą wystawiać takich zaświadczeń, bo tym zajmuje się lekarz medycyny sportowej lub ew. lekarz medycyny pracy (też spotkałem się z taką sytuacją). W tej sytuacji lekarze rodzinni nie chcą brać na siebie odpowiedzialności formułując zdanie „zdolny do wykonywania ćwiczeń fizycznych, brak przeciwwskazań zdrowotnych”, bo nie mogą tego stwierdzić bez badań, a nawet z nimi pozostaje ryzyko, że kandydat podczas testów np. dostanie rozległego zawału serca, straci przytomność itp.

Co zatem zrobić?

Odpowiedź: Najlepiej wykonać telefon do przychodni, swojego lekarza rodzinnego i zapytać o możliwość wystawienia takiego zaświadczenia.  Zaświadczenie takie winno mieć umocowanie w badaniach lekarskich (EKG, badanie krwi, wywiad, badanie ciśnienia itp.) i najczęściej właśnie kandydat będzie do tego zobligowany. Jeśli nie uda nam się ustalić takiej możliwości należy skierować się do lekarza medycyny sportowej.

Zobacz inne pytania i odpowiedzi (FAQ dla kandydatów do PSP)

Dumnie wspiera projekt “Droga Ratownika”

Informacje

© Pierwsza odsłona strony www: 04.2016 (druga 01.2018, trzecia 03.2019), projekt założony 01.2015

Zespół>>>
O projekcie>>>

Aktualności na Facebooku

Obserwuj nas na:

Sponsorem głównym bloga jest:

sklep z profesjonalnym sprzętem ratowniczym i wyposażeniem straży