Zbiórka pieniężna na ukończenie trenażera ogniowego w OSP Czarnuchowice (woj. śląskie)
Autor: Droga Ratownika

ZBIÓRKA ŚRODKÓW NA TRENAŻER – WSPOMÓŻ PROJEKT!

Wszystkie firmy zainteresowane projektem (jednorazowym wsparciem, sponsoringiem, reklamą) proszone są o kontakt z nami.

W marcu 2017r. po rozmowach z zarządem OSP Czarnuchowice podjęliśmy starania postawienia kontenera ogniowego za remizą. Do dyspozycji posiadamy za remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnuchowicach w woj. Śląskim (pow. bieruńsko-lędziński) teren o powierzchni ok. 150 m2, z dala od zabudowań innych niż remiza. Najbliższy budynek znajduje się w odległości 100 m od krawędzi terenu. Usytuowanie jest na tyle dogodne, że ewentualne gazy pożarowe będą z dala od zabudowań, a bliskość remizy powoduje, że sprzęt jest na miejscu. Remiza dysponuje podziemnym zbiornikiem 50000 m3 wody oraz dostępem do hydrantu. W wyniku wspólnych działań na przełomie lipca i sierpnia ten kontener w końcu udało się pozyskać.

W międzyczasie rozwinął się pomysł stworzenia placu lub ośrodka szkolenia dla strażaków.
Do obecnego kontenera chcemy dołożyć minimum dwa kolejne. Pozwoli to stworzyć symulowane pomieszczenia budynku o zabudowie piętrowej. Jeden z kontenerów zostanie przystosowany do „palenia”, obok będzie dostawiony kolejny kontener z klatką schodową do kontenera na piętrze.  Pod nazwą przygotowanie kontenera do „palenia” mamy na myśli zrobienie podwyższonego paleniska.

W planach jest stworzenie dodatkowych otwieranych klap, żeby w razie konieczności szybko pozbyć się gazów pożarowych z pomieszczenia. Drzwi wejścia głównego dodatkowo zostaną przecięte w poprzek ażeby symulować i obserwować różne zjawiska pożarowe. Pomiędzy parterem, a piętrem będzie zbudowana klatka schodowa. A w kontenerach umieszczone zamykane otwory symulujące okna lub drzwi. Pomiędzy kontenerami będą zamykane otwory drzwiowe. Jeżeli się uda stworzyć taki kompleks kontenerów prawdopodobnie będzie to jeden z niewielu i raczej jedyny na południu Polski dostępny dla OSP.

Do tego kompleksu kontenerów zostanie stworzona instrukcja bezpieczeństwa i stanowiskowa wzorowana na istniejących w Państwowej Straży Pożarnej. Wspierają Nas głównie osoby skupiające się wokół stowarzyszenia cfbt.pl oraz projekt Droga Ratownika. Propagują nowe, bezpieczne i skuteczne metody ćwiczeń, samodoskonalenia oraz możliwości rozwoju strażaka/ratownika. Nadzór nad ćwiczeniami w kontenerach będą mieli instruktorzy cfbt.pl lub osoby odpowiednio przeszkolone do takich czynności. Przygotowując się do tego przedsięwzięcia udało się ustalić odpowiednią ilość osób o odpowiedniej wiedzy do prowadzenia takich szkoleń na bezpiecznym poziomie. Podczas ćwiczeń zostaną wyznaczone odpowiednie strefy bezpieczeństwa, rota ratowników z zapasowym prądem wody, łączność pomiędzy instruktorem szkolącym wewnątrz lub szkolonymi, a osobą nadzorującą na zewnątrz, dwóch ratowników z min. szkoleniem KPP wraz z torbą PSP R1. Instrukcja będzie regulowała używanie odpowiednich Środków Ochrony Osobistej. Instrukcja będzie określała także rodzaj używanych materiałów palnych, tj.: płyty wiórowe bez okleiny, materiały naturalnego pochodzenia, a w celach doświadczalnych będzie możliwość zastosowania innych materiałów palnych w niewielkiej ilości.
Koszt jednego kontenera to kwota ok. 6000zł + vat oraz transport (w zależności od odległości, z nad morza to koszt ok 2.600zł). Koszt dostosowania kontenerów to ok. 2000 zł. Do ściągnięcia kontenera z pojazdu jest potrzebny dźwig. Ostatnio z pomocą przyszedł Komendant Miejski PSP Tychy oraz Komendant Wojewódki PSP woj. Śląskiego i z JRG Gliwice przyjechał dźwig.
Sądzimy że w tym przypadku też uda się to zrobić. Podsumowując pełne dokończenie realizacji wg. naszego planu to koszt ok. 20 000 zł. Oczywiście każde wsparcie się przyda.
Z czasem mamy koncepcję zagospodarowania terenu w taki sposób, żeby była możliwość rozbudowywania kompleksu kontenerów, wylanie płyty do ratownictwa technicznego, budowę symulatora drzwi, pomocnego przy ćwiczeniu siłowego otwierania drzwi oraz procedury wejścia itp. itd.
Istnieje pomysł nazwania tego terenu poligonem lub ośrodkiem szkolenia strażaków. Oczywiście chcemy żeby z tego kompleksu mogli korzystać w miarę możliwości wszyscy chętni strażacy nie tylko OSP, a przede wszystkim wszyscy darczyńcy.

Kierujemy się dobrem wspólnym oraz chęcią szkolenia się żeby być efektywniejszymi
dla naszego społeczeństwa. Mottem strażaków jest: „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.

Damian Gerycki,
oraz
DrogaRatownika.pl

Wszystkie firmy zainteresowane projektem (jednorazowym wsparciem, sponsoringiem, reklamą) proszone są o kontakt z nami.

Jeśli chcesz wesprzeć projekt choć najmniejszym nominałem – wejdź tutaj

Dumnie wspiera projekt “Droga Ratownika”

Informacje

© Pierwsza odsłona strony www: 04.2016 (druga 01.2018, trzecia 03.2019), projekt założony 01.2015

Zespół>>>
O projekcie>>>

Aktualności na Facebooku

Obserwuj nas na:

Sponsorem głównym bloga jest:

sklep z profesjonalnym sprzętem ratowniczym i wyposażeniem straży