Akronimy w straży pożarnej slicers receovs

Akronimy taktyczno-interwencyjne: SLICE-RS, RECEO-VS

Połączenie starych prawd i nowych badań pozwoliło między innymi na stworzenie akronimów/mnemoników taktycznych pomagających nam wykonywać swoją pracę na najwyższym poziomie i zadbać o bezpieczeństwo strażaków działających w pożarze.

Przykładem skrótowca wykorzystywanego w pożarnictwie jest prawie wszystkim znany akronim SAHF, później przekształcony w BE-SAHF (gdzie „E” [ang. environment] oznacza środowisko a dokładniej i przede wszystkim wpływ wiatru na rozwój pożaru).

Kolejny przykład to: RECEO VS czyli poprzednik akronimu SLICE-RS . Obie koncepcje zostały sprawdzone przez wiodących i szanowanych naukowców zaangażowanych w projekty naukowe „badań nad ogniem” (z podwórka m.in. UL FSRI – USA). Akronimy te wykorzystywane są jako element programów szkoleniowych dla strażaków w USA. Wspomniana ostatnia mnemonika RECEO VS ma swoje zastosowanie w ramach dowodzenia i zarządzania podczas opracowywania planu działania, natomiast SLICE-RS jest raczej narzędziem dla pierwszego przybyłego na miejsce KDR (Kierującego Działaniami Ratowniczymi). Jedno nie wyklucza drugiego i oba akronimy mogą spełniać rolę narzędzi w Twoim „przyborniku”.


SLICE-RS (ROK SUSZ)

Akronim SLICERS

Jeśli chodzi o pierwszy człon „SLICE”, działania te występują zgodnie z kolejnością, a pozostałe litery „RS” mogą wystąpić w dowolnym momencie naszych działań.

Size up [ocena zdarzenia]. Ocena zdarzenia obejmuje aktywne rozpoznanie po przyjeździe na miejsce i przez cały czas trwania działań, w tym rozpoznanie 360 (z kamerą termowizyjną – obrazowanie termiczne), uwzględnienie wiatru i wydanie rozkazów na podstawie zdobytych informacji: lokalizacja hydrantów, etap rozwoju pożaru itd. (im więcej konkretnych informacji tym lepiej).
Pomocne będzie odpowiedzenie sobie na pytania:
– Czy jest zagrożenie dla życia ludzkiego?
– Gdzie jest ogień i w którą stronę chce „pójść”?
– Jaki jest kierunek wiatru i jak wpływa na pożar?
– Jakie masz zasoby i jaki zamiar taktyczny podejmiesz by skutecznie i bezpiecznie niwelować pożar?
– Co jest do uratowania, a co już na tą chwilę spisuje się na straty? (priorytet)
Odpowiedzi na powyższe pytania i zdobyte informacje mają spowodować podjęcie dobrej decyzji (odpowiedniego zamiaru taktycznego).

Location [lokalizacja pożaru]. Lokalizacja pożaru z definicji oznacza powstrzymanie rozprzestrzeniania się pożaru i ograniczenie intensywności procesu spalania… to, jeśli chodzi o naszą polską nomenklaturę. Tłumaczenie dosłowne oznacza położenie/umiejscowienie źródła pożaru (gdzie jest źródło pożaru?). Należy użyć kamery termowizyjnej do rozpoznania 360 i w drugą kamerę wyposażyć nacierającą na pożar rotę. Kamera termowizyjna to bardzo pomocne narzędzie, czasem wręcz nieocenione. Przydatne będzie wykorzystanie umiejętności tzw. „czytania dymu” (BE-SAHF). Ważne jest także ocenienie możliwości wystąpienia groźnych zjawisk pożarowych, temperatury, oznak wysokiego ciśnienia w pomieszczeniach i tego co się pali.

ISFSI YT

Identify & control flow path [identyfikuj i kontroluj ścieżkę przepływu]. Identyfikując ścieżkę przepływu, określisz ścieżkę do sukcesu. Strażacy obecni na miejscu powinni zwracać uwagę na otwarte okna lub drzwi (identyfikować otwory wentylacyjne) i rozumieć zasady wentylacji. Najprostszą i skuteczną metodą ograniczenia rozwoju pożaru jest antywentylacja, czyli innymi słowy izolowanie (zastosowanie kurtyny dymowej, zamknięcie drzwi, okien, bramy garażowej). Takie działania wykupią dodatkowy czas na przygotowanie się do natarcia. Warto zaznaczyć, że podczas przeszukiwania pomieszczeń w celu ratowania życia, należy pamiętać o zamykaniu za sobą drzwi!

Cool the space from safest location [schładzaj przestrzeń z bezpieczniejszego miejsca] Musisz być nastawiony na szybkie i skuteczne osłabienie pożaru. Rozważ „reset” (ang. transitional attack) lub sugerowane ostatnio sformułowanie „natarcie zewnętrzne”. Pierwsze dwie litery akronimu (S i L) pomogą podjąć Ci decyzję w którym miejscu i kiedy wykonać „zmiękczanie pożaru”. Będzie zależało to przede wszystkim od konstrukcji budynku i etapu rozwoju pożaru. „Bezpieczne miejsce” wcale nie musi oznaczać tylko natarcia z zewnątrz. Działania te mają za zadanie przede wszystkim stworzyć bezpieczniejsze warunki dla nacierającej roty.

Extinguish the fire [ugaś pożar] Po „zmiękczeniu pożaru” strażacy powinni jak najszybciej ugasić pożar (mówi się o czasie od 1,5 do 3 minut [1]) by nie miał on szans na „odzyskanie sił”. Do tej części całego postępowania zalicza się także przeszukanie terenu akcji pod kątem pożarów ukrytych, cennego mienia i ludzi – tzw. „przegląd” (ang. overhaul).

Rescue [ratowanie ludzi] – może wystąpić w każdym momencie, jest priorytetowe. Podczas wykonania rozpoznania należy dowiedzieć się od mieszkańców lub świadków o prawdopodobnej lokalizacji pożaru i o osobach które pozostały w budynku. Warto zebrać wywiad lub np. głośno zapytać zebranych świadków o możliwość pozostania osób w budynku. Posiadacze cennych informacji nie zawsze sami je przekazują.

Salvage [ocalanie mienia] – może wystąpić w każdym momencie. Ważne jest porozmawianie z właścicielem domu/mieszkania/posesji (naszym klientem!) i wydobycie informacji dot. wartościowego i ważnego mienia o które powinniśmy się zatroszczyć. Pamiętać należy, że jednym z najbardziej niszczących mienie skutkiem pożaru jest dym i jego zdolność do ekspansji w przestrzeni.


ROK SUSZ (ang. SLICE-RS)
Propozycja polskiego tłumaczenia.

Rozpoznanie [ocena zdarzenia]

Odnalezienie źródła pożaru [lokalizacja]

Kontrola ścieżki przepływu [identyfikacja i kontrola „ścieżki” wentylacji]

Schładzanie przestrzeń z bezpiecznego miejsca [rozważenie tzw. „resetu”]

Ugaszenie pożaru [bądź skoncentrowany i agresywny do samego końca [2]]

Sukurs dla ocalałych [ratowanie ludzi – może wystąpić w każdym momencie, jest priorytetowe]

Zachowanie wartości materialnych [ratuj i chroń mienie – może wystąpić w każdym momencie]


RECEO-VS (EWA DO WC)