Galeria: Pokaż swoją maskę!

Wyślij nam zdjęcia swojej maseczki której używałeś podczas działań gaśniczych/dogaszania pogorzeliska/remontów w strażnicy itp.

Najlepiej jeśli będą to trzy zdjęcia: maska nowa, maska użyta (zdjęcie z przodu), maska użyta (zdjęcie z boku)

Dodatkowo załącz takie informacje jak: rodzaj maseczki (FFP 1/2/3 lub inna), rodzaj wykonywanej pracy i czas jej wykonywania. To bardzo ważne.

Dzięki temu będziemy mogli wspólnie stworzyć galerię porównań i odniesień, pomagającą zrozumieć potrzebę stosowania środków ochrony osobistej do których zalicza się między innymi maseczka przeciwpyłowa.

drogaratownika@gmail.com lub Facebook

#NIE_dla_raka_w_straży


Czy można używać maseczki jednorazowe wielokrotnie jeśli nie noszą śladów zabrudzenia?

Naukowcy Instytutu Technologii Fermentacji i Mikrobiologii PŁ oraz z Zakładu Ochron Osobistych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego wykazali, że na półmasce już po krótkim czasie użytkowania można zaobserwować wzrost i namnażanie bakterii oraz grzybów, zwłaszcza w warunkach wysokiej wilgotności i zapylenia powietrza. Niestety taka półmaska zamiast chronić użytkownika staje się dla niego swego rodzaju „bombą biologiczną”. Zdjęcie poniżej przedstawia komórki bakterii w maseczce.
Zatem maska jest jednorazowego użytku!

Drobnoustroje na maskach przeciwpyłowych źródło: blog.p.lodz.pl
Galeria
maseczka ffp3
zabrudzenia na maseczce FFP3 po pożarze sadzy
zdrowy raktownik maseczki
maseczka ffp3
zabrudzone maseczki przeciwpyłowe
Maseczki przeciwpyłowe akcja nie dla raka w straży
galeria maseczek osp przyborów
Maseczki przeciwpyłowe pokaż swoją maskę
maseczka ffp3

Pamiętaj!

Maseczki (FFP1/2/3) tzw. „przeciwpyłowe” nie chronią przed samym dymem, lecz przed cząstkami stałymi np. aerozolami atmosferycznymi, sadzą i nigdy nie zastąpią sprzętu ochrony dróg oddechowych (SODO)! Służą do ograniczania ekspozycji na substancje szkodliwe, a nie do izolowania się od nich. Więc maseczki „TAK”, ale tylko tam gdzie NIE MA stężeń gazów pożarowych szkodliwych dla naszego zdrowia.