Fenomeny zapachowe
Źródło: DrogaRatownika.PL
Opis: Siarkowodór, fosfor, cyjanki, cyjanowodór, nitrobenzen, dwusiarczek węgla
Źródło: DrogaRatownika.PL