Jak wygląda i ile trwa szkolenie podstawowe w zawodzie strażak?

Osoby, które wstąpiły do służby po 31 października 2016 roku obowiązuje „Program szkolenia podstawowego w zawodzie strażak” (wg. którego całe szkolenie trwa 7 miesięcy = 2+3+2)

W związku z programem etapy szkolenia wyglądają następująco:

1. BLOK PODSTAWOWY – przeszkolenie z zakresu ochrony ppoż. trwające około 2 miesięcy (286 godzin dydaktycznych), zakończone egzaminami trwającymi 4 dni:

a) BHP

b) Sprzęt do działań rat.-gaś. w tym egzaminy:

– test w komorze dymowej,
– sprawienie sprzętu i armatury wodnej,
– sprawianie drabiny nasadkowej i wysuwanej,
– sprawianie sprzętu hydraulicznego oraz pneumatycznego,
– przygotowanie aparatów ODO,
– przygotowanie pilarki łańcuchowej lub przecinarki tarczowej i wykonanie cięcia

c) Taktyka zwalczania pożarów w tym egzaminy:

– sprawianie linii ssawnej,
– sprawianie linii głównej lub zasilającej
– przygotowanie się do wyjazdu po ogłoszeniu alarmu bojowego (wykonać ześlizg, umundurować się oraz zająć odpowiednie miejsce w samochodzie)
– poprowadzić linię wężową przez drogi/tory i zabezpieczyć ją
– poprowadzić linię wężową po drabinie/klatce schodowej/elewacji
– zbudować stanowisko gaśnicze na drabinie przenośnej,
– otworzyć drzwi do pomieszczenia objętego pożarem,
– przyjąć pozycję prądownika w warunkach pożaru (w zależności od rozwoju pożaru),
– ewakuować osoby bądź grupy osób ze strefy zagrożenia,
– poprowadzić korespondencję podczas akcji gaśniczej z zastosowaniem znaków gestowych,
– podać prądy gaśnicze wody lub piany w warunkach pożaru

Przy czym wymienione powyżej zagadnienia mogą zostać sprawdzone podczas jednego lub dwóch pełnych rozwinięć np. pożar budynku mieszkalnego.

d) Taktyka działań ratowniczych w tym egzaminy:

– zabezpieczenie miejsca akcji, kierowanie ruchem
– elementy organizacji terenu akcji podczas ratownictwa drogowego
– stabilizacja samochodu

I znów, w praktyce może to być założenie w którym będziemy musieli „ciąć” wrak pojazdu np. w 5 osobowym zastępie.

Ponadto słuchacze (w służbie przygotowawczej) nie posiadający tytułu „ratownika” (KPP) będą w trakcie bloku odbywały ten kurs (który musi zostać ukończony przed rozpoczęciem praktyk).

2. BLOK PRAKTYK ZAWODOWYCH w rodzimej jednostce ratowniczo-gaśniczej – minimum 28 służb w wymiarze 24h w czasie 90 dni. W trakcie praktyk należy wypełniać dziennik praktyk. Absencja przekraczająca 10% czasu przeznaczonego na realizację programu praktyk, może być podstawą do niezaliczenia bloku praktyk zawodowych lub wnioskowania do komendanta szkoły o powtórne skierowanie do odbycia praktyk zawodowych. W trakcie praktyki można otrzymać WSki (wolne służby) jedynym wymogiem jest odbycie wspomnianych minimum 28 służb w trakcie 90 dni.

3. BLOK ZASADNICZY (TZW. „PODOFICERKA”) – przeszkolenie trwające około 2 miesięcy (336 godzin dydaktycznych) zakończone egzaminami trwającymi 2 dni.


Podczas szkolenia (1 i 2 etap) odbywa się również:

W szkoleniu po skierowaniu mogą uczestniczyć m.in. strażacy w służbie kandydackiej (szkoły), strażacy z jednostek ochrony przeciwpożarowej, z wyłączeniem ochotniczych straży pożarnych oraz związku ochotniczych straży pożarnych (tzn. lotniskowe, zakładowe straże pożarne).

  • służbę wewnętrzną,
  • służbę w ramach centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
  • praktykę zawodową w szkolnej jednostce ratowniczo-gaśniczej (podczas 3 etapu szkolenia)

1 i 2 etap szkolenia odbywa się w trybie skoszarowanym w jednej ze szkół lub ośrodków szkolenia (Kraków, Częstochowa, Bydgoszcz itd.). Warto nadmienić, że miejsce odbywania przeszkolenia często (ale nie zawsze!) nie jest zależne ani od kandydata, ani od miejscowej Komendy PSP, a raczej od miejsc dla słuchaczy w danym terminie, w danej szkole.

Absolwent szkolenia poza „uprawnieniami” do pełnienia służby dodatkowo:

  • może być abonentem sieci radiowej UKF ochrony przeciwpożarowej (zgodnie z „Instrukcją w sprawie organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej”)
  • jest przygotowany do współdziałania z LPRem (zgodnie z „Programem szkolenia doskonalącego dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe”). To szkolenie odbywa się na 3 etapie i jego ukończenie również jest obligatoryjnym warunkiem do zaliczenia kursu.
Plany nauczania kurs podstawowy w zawodzie strażak

Zarówno na 1 jak i 3 etapie szkolenia trzeba zaliczyć wszystkie przedmioty (w tym np. z wychowania fizycznego).

Najistotniejszą zmianą w stosunku do poprzedniego programu szkolenia w zawodzie strażak jest wprowadzenie do taktyki działań ratowniczych treści z programów szkoleń z poszczególnych dziedzin ratowniczych, realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym.

Do ww. planu nauczania należy dołączyć także treść kształcenia z przedmiotu BHP oraz w trakcie praktyk zawodowych (więcej informacji we właściwym dokumencie).

Również we właściwym dokumencie znajduje się dokładny program nauczania dotyczący poszczególnych przedmiotów oraz:

1. Karta skierowania
2. Karta zgłoszenia
3. Dziennik lekcyjny
4. Tygodniowy rozkład zajęć dydaktycznych
5. Dziennik realizacji bloku praktyk zawodowych w JRG
6. (…)

Jednak jeśli jesteś zwykłym „śmiertelnikiem” to nie będziesz potrzebował ww. wzorów (tym zajmują się szkoły/rodzime jednostki).

Pozostałe informacje znajdują się w wymienianym w powyższej treści programie, a także z pewnością zostaną przekazane kandydatowi przez właściwe Komendy PSP w odpowiednim czasie.

Jeśli interesują Cię materiały do nauki ze szkolenia w zawodzie strażak odezwij się: drogaratownika@gmail.com. Brakuje jakichś informacji? Również daj znać 🙂

Jeśli znalazłeś jakiś błąd w tekście, bardzo proszę, zgłoś nam to! Wystarczy zaznaczyć dany tekst i nacisnąć Ctrl+Enter.

Napisz komentarz

Błąd w tekście

Zaznaczony tekst będzie wysłany do redakcji DrogaRatownika.pl