Jak wygląda i ile trwa szkolenie podstawowe w zawodzie strażak?

 ZMIANY W PROGRAMIE SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK – 03.12.2020.

Informacje ze strony KG PSP. Zmiany:

1.  Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy prowadzi Centralną Listę Potrzeb Szkoleniowych (CLiPS) i koordynuje kolejność kierowania kandydatów na szkolenie.

2.  W przypadku zagrożenia przekroczenia przez kandydatów na szkolenie maksymalnego czasu 90 dni od przyjęcia do służby do skierowania na szkolenie podstawowe w zawodzie strażak, dopuszcza się realizację szkoleń przez pozostałe szkoły PSP, a także wykorzystanie kadry i bazy dydaktycznej ośrodków szkolenia w komendach wojewódzkich PSP. (ustawa o ochronie ppoż. nie dopuszcza do autonomicznej organizacji szkoleń poza szkołami PSP)

3.  Po doliczeniu dni na organizację i egzaminy całkowity czas szkolenia zamyka się w liczbie 70 dni szkoleniowych, co daje 14 tygodni szkoleniowych, a zatem trochę ponad trzy miesiące.

4.  Szkolenie składa się z bloku podstawowego i zasadniczego oraz praktycznej nauki zawodu, która jest realizowana w trakcie obydwu bloków w szkolnej jednostce ratowniczo-gaśniczej i w trakcie służb wewnętrznych.

5.  Dopuszczono realizację zajęć teoretycznych w formie zdalnej oraz zajęcia fakultatywne, a także możliwość prowadzenia szkolenia w soboty.

6.  W trakcie szkolenia strażacy przechodzą także szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, co spełnia warunek szkolenia okresowego bhp raz na trzy lata.

7.  Umożliwiono kontynuowanie szkolenia w terminie późniejszym strażakom, którzy byli zmuszeni je przerwać z przyczyn losowych przy warunku, że uznaje się zaliczone bloki.

8.  Na szkolenie będą przyjmowane jedynie osoby z ukończonym szkoleniem kpp i LPR w części teoretycznej.

9.  W ramach przedmiotu „Służba w Państwowej Straży Pożarnej” wprowadzono temat „Prewencja społeczna”, co jest istotnym elementem budowy wewnętrznej świadomości ważkości tego zagadnienia w służbie i włączenia strażaka w działania prewencji społecznej.

10.  Dopuszczono zawieszenie zajęć dydaktycznych i szkolenia do momentu ustania przyczyn tego zawieszenia.

plan nauczania szkolenie podstawowe psp

plan nauczania blok podstawowy

plan nauczania blok zasadniczy

 

 

ŹRÓDŁO INFORMACJI: wprost ze strony KG PSP (źródło)