"Gaszenie pożarów wewnętrznych" Jan Kielin
Rozgorzenie i spalanie gazów pożarowych, metody gaśnicze, taktyka działań, szkolenie w warunkach rzeczywistych
Autor: Tłumaczenie i redakcja: Jan Kielin, autorzy: Ridder, Cimolino, Fuchs, Sudmersen, Volkmar
ISBN/ASIN: 978-83-61520-91-7
Liczba stron: 306
Data publikacji: 2017
Wydawca: CNBOP-PIB
Gaszenie pożarów wewnętrznych. Rozgorzenie i spalanie gazów pożarowych, metody gaśnicze, taktyka działań, szkolenie w warunkach rzeczywistych to polski przekład niemieckiej książki pt. Brandbekämpfung im Innenangriff: Flashover und Backdraft, Löschmethoden, Einsatztaktik, Realbrandausbildung wydanej przez wydawnictwo Ecomed-Storck GmBH. Publikacja przedstawia rzeczywisty stan nauki i techniki w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych, a także w kompleksowy sposób prezentuje zagadnienia dynamiki pożaru, metod i technik gaszenia pożarów wewnętrznych, technik wentylacji taktycznej oraz kwestie szkolenia strażaków w warunkach realnego pożaru. Ponadto znaleźć w niej można podstawy dotyczące procesów chemiczno-fizycznych zachodzących podczas spalania, a także dokładne definicje zjawisk pożarowych, które nigdzie wcześniej nie zostały opisane. Publikacja została oparta na realiach systemu ratowniczego w Niemczech, jednak posiada odniesienie do systemu ratowniczo-gaśniczego funkcjonującego w Polsce. Ma ona zachęcić straże pożarne do analizy dotychczasowych rozwiązań w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych i poszukiwania nowych możliwości, aby prowadzone natarcia wewnętrzne były skuteczne, ale przede wszystkim bezpieczne. opis: cnbop.pl