• "Wstęp do systemów detekcji gazowej" - Drager, 2012

 • "Wstęp do systemów detekcji gazowej" - Drager, 2012


  • 2624 Pobrania
  • 3 MB Rozmiar pliku
  • 2020-12-27 Data utworzenia
  • 2021-03-16 Ostatnio aktualizowany
  • OTWÓRZ

  Spis treści:

  1. Czym są substancje gazowe?
  2. Nasza atmosfera
  3. Tlen
  4. Ex - Ox - Tox ... Niebezpieczeństwo!
  5. Gazy i pary toksyczne
  6. Gazy i pary palne
  7. DGW i prewentywna ochrona przeciwwybuchowa
  8. Temperatura zapłonu cieczy palnych
  9. Systemy detekcji gazowej
  10. Zasada pomiarowa sensorów elektrochemicznych
  11. Sensory elektrochemiczne
  12. Zasada pomiarowa sensorów katalitycznych
  13. Sensory katalityczne
  14. Zasada pomiarowa sensorów podczerwonych
  15. Podczerwone przetworniki pomiarowe
  16. Sensory dyfuzyjne
  17. Detektory open path
  18. Przetworniki pomiarowe 4-20 mA
  19. Próbkowanie
  20. Ochrona przeciwwybuchowa
  21. Typ ochrony: bezpieczeństwo samoistne
  22. Typ ochrony: obudowa ognioszczelna
  23. ATEX 95 – Dyrektywa Europejska 94/9/EG
  24. ATEX 137 – Dyrektywa Europejska 1999/92/EG
  25. Poziom integralności bezpieczeństwa – SIL
  26. Alarmy
  27. Rozmieszczenie sensorów
  28. Kalibracja
  29. Wymagania wobec systemów detekcji gazowej
  Żadne naruszenie praw autorskich nie jest zamierzone. Plik został udostępniony ze źródeł dostępnych publicznie. Jeśli chcesz zgłosić swoje uwagi napisz do nas: drogaratownika@gmail.com
   
  Projekt Droga Ratownika rozwija się dzięki wsparciu
  Strefa998

  Profesjonalne zaopatrzenie straży pożarnej