• "Zabezpieczenie działań wewnętrznych i udzielania pomocy poszkodowanym strażakom" Szymon Kokot-Góra, 2013, CNBOP-PIB  • 3418 Pobrania
  • 0.00 KB Rozmiar pliku
  • 2019-04-02 Data utworzenia
  • 2020-04-17 Ostatnio aktualizowany
  • OTWÓRZ

  Zabezpieczenie wewnętrznych działań gaśniczych i udzielanie pomocy poszkodowanym strażakom to względnie nowe zagadnienia w polskim pożarnictwie. Kilka ostatnich lat przyniosło nie tylko korzystne zmiany w przepisach prawa, ale również szereg przedsięwzięć służących popularyzacji zagadnienia. Wystąpienia na konferencjach, liczne artykuły czy ukazanie się podręcznika do doskonalenia zawodowego sprzyjały szerokiej dyskusji na temat sposobów realizacji omawianych zagadnień. Doprowadziło to do zacieśnienia współpracy międzynarodowej na tym polu i zorganizowania w Olsztynie międzynarodowych warsztatów ratowniczych z udziałem strażaków z Niemiec i Austrii zrzeszonych w stowarzyszeniu Atemschutzunfaelle.eu. Blisko 30 osób przez 3 dni dzieliło się wiedzą i doświadczeniami odnośnie istniejących przepisów, rozwiązań organizacyjnych oraz wykorzystywanych technik ratowniczych. Wspólne wykłady oraz ćwiczenia praktyczne pozwoliły na postawienie kilku ważnych pytań i znalezienie odpowiedzi na niektóre z nich, a także zauważenie nowych problemów i wyzwań. Artykuł omawia teoretyczną część warsztatów, streszczając zagadnienia poruszane w trakcie wystąpień prelegentów z poszczególnych krajów.

  Żadne naruszenie praw autorskich nie jest zamierzone. Plik został udostępniony ze źródeł dostępnych publicznie. Jeśli chcesz zgłosić swoje uwagi napisz do nas: drogaratownika@gmail.com
   
  Projekt Droga Ratownika rozwija się dzięki wsparciu
  Strefa998

  Profesjonalne zaopatrzenie straży pożarnej