ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI) z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej