„EKG – jasno i zrozumiale” Andrew R. Houghton, 2008

 1. PQRST – skąd się biorą załamki
 2. częstość akcji serca
 3. rytm serca
 4. oś serca
 5. Załamek P
 6. Odstęp PR
 7. Załamek Q
 8. Zespół QRS
 9. Odcinek ST
 10. Załamek T
 11. Odstęp QT
 12. Załamek U
 13. Artefakty
 14. Stymulatory oraz wszczepialne kardiowertery-defibrylatory
 15. Ambulatoryjne monitorowanie EKG
 16. EKG wysiłkowe
 17. RKO (na starych wytycznych)