Artykuły Droga do służby w PSP Wszystkie wpisy Wyróżnione

Ile zarabia strażak PSP? ZAROBKI strażaków zawodowych na różnych stanowiskach za 2018 r. PASKI WYNAGRODZEŃ.

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Ostatnia aktualizacja artykułu: 06.05.2019

Ile zarabia strażak PSP? ZAROBKI strażaków zawodowych na różnych stanowiskach za 2018 r. PASKI WYNAGRODZEŃ.

Spis treści

 1. Wstęp – Zarobki – Straż pożarna
 2. Z czego składa się miesięczne wynagrodzenie w straży?
 3. Jakie są dodatki w straży? 
 4. Ile zarabia strażak? Dodatki i zarobki strażaków za 2018 rok – przykłady
  1. Zarobki strażaka w korpusie szeregowych
  2. Zarobki strażaka w korpusie podoficerów
  3. Zarobki strażaka w korpusie aspirantów
  4. Zarobki strażaka w korpusie oficerów
 5. Podwyżki w straży w następnych latach
 6. Dyskusja, komentarze, zarobki strażaków

Wstęp – Zarobki – Straż pożarna

Jakiś czas temu podzieliłem się informacjami o zarobkach strażaka-stażysty pracującego w jednej z Komend Państwowej Straży Pożarnej na Śląsku gdzie przedstawiłem paski z miesięczną pensją i wszystkimi dodatkami (zobacz tutaj). Wiele osób zadaje pytanie „Ile zarabia strażak zawodowy?” będąc niezadowolonym z często bardzo zróżnicowanych kwot brutto podawanych przez różne niepewne źródła w internecie.

Nadmienię jeszcze, że w tym artykule omawiam wyłącznie zarobki strażaków zawodowych (pełniących służbę w Państwowej Straży Pożarnej).

Zarobki w straży w ostatnim czasie uległy wzrostowi i poprzedni artykuł wymaga pewnej aktualizacji. Również w 2019 i 2020 roku zaplanowano podwyżki (o tym na końcu artykułu), wobec czego zarobki w straży ulegną zwiększeniu, choć zrównoważą tylko w pewnym stopniu brak rewaloryzacji i zaniedbania w poprzednich latach.

Zarobki w straży różnią się nieznacznie w różnych województwach i komendach, jednak na przykładzie 5 strażaków Państwowej Straży Pożarnej, omówiłem pewne stałe składające się na wynagrodzenie miesięczne. Największe różnice mogą być widoczne w dodatkach (np. nagrodach rocznych, motywacyjnych itp.). Obie kwestie zostały omówione w dalszej części artykułu.

Artykuł jest napisany w sposób możliwie uproszczony i nie omawia w pełni wszystkich zagadnień, w tym szczegółów przyznawania składowych pensji lub dodatków, zmiennych i czynników modyfikujących wynagrodzenia.
Nie należy odwoływać wszystkich zarobków do treści zawartych w artykule, ani wyciągać wniosków dotyczących np. średniej zarobków.
W razie wątpliwości zachęcam do skorzystania z możliwości komentowania wpisu (na samym dole).

Z czego składa się miesięczne wynagrodzenie w straży?

wynagrodzenie strażaka psp

Składki na ubezpieczenia i PKZP (Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa) są dobrowolne.

Jakie są dodatki w straży? 

Choć dodatków do pensji jest całkiem sporo, to tylko część stanowi regularny przychód (szczegóły znajdują się m.in. w rozdziale 9 Ustawy o PSP). Przykłady większości z nich znajdują się na paskach wynagrodzeń przedstawionych w dalszej części artykułu.

 • Nagroda roczna za nienaganną służbę („13 pensja”, „trzynastka”)
 • „Mundurówka”
 • Dopłata do wypoczynku
 • Ekwiwalent za dojazd („1000 kilometrów”)
 • Nagroda na dzień strażaka
 • Nagroda uznaniowa (najczęściej w listopadzie)
 • Równoważnik za brak lokalu mieszkalnego lub równoważnik za remont
 • Dodatek „szkodliwy” (nie wszystkie komendy wypłacają ten dodatek)
 • Rekompensata pieniężna za ponadwymiarowe godziny pracy („nadgodziny”). 60% z 1/172 przeciętnego uposażenia, co w efekcie oznacza gorzej opłacane godziny ponadwymiarowe w stosunku do standardowej pensji. Warto dodać, że od 1 lipca 2019 r. wg. zapowiedzi MSWiA nadgodziny będą płatne w 100%.
 • Zasiłek na zagospodarowanie (przyznawany jednorazowo, w kwocie w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnymi w dniu mianowania)
 • Nagrody jubileuszowe (za 20, 25, 30, 35 i 40 lat służby)
 • Pomoc finansowa (przyznawana jednorazowo strażakowi który nie otrzymał lokalu mieszkalnego)
 • Inne dodatki, rekompensaty (np. za zastępstwo) zapomogi (dla rodziny po śmierci strażaka) lub nagrody (za szczególne osiągnięcia, dodatkowe obowiązki itp.)

szczegóły: Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

W przyszłości w tym miejscu pojawi się odnośnik do artykułu opisującego szerzej temat grup uposażenia i wzrostu zarobków.

Zarobki strażaka w korpusie szeregowych

 • stopień: strażak
 • staż służby: 1,5 roku
 • grupa/stanowisko: 1/2 (stażysta/młodszy ratownik)
zarobki strażaka szeregowego na start

Średnia miesięczna pensja netto: 2217,02
Średnie miesięczne zarobki netto: 2589,31 (wraz z nadgodzinami)

W tym zestawieniu mamy przykład strażaka będącego na stażu (trwa on 3 lata od momentu przyjęcia do służby przygotowawczej). Temu strażakowi nie należy się pełna „mundurówka”. Brak również nagrody rocznej – tzw. „13 pensji”, ponieważ strażak nie przepracował co najmniej 6 miesięcy w 2017 roku. „13” pensja zostanie przyznana mu w 2019r. Dodatki motywacyjne dotyczyły reprezentowania komendy w zawodach i wykonywanie dodatkowych prac na terenie jednostki.
Nazwy dodatków są często różnie nazywane, co wynika np. z tytułowania przelewów.
Od września strażak otrzymał drugą grupę uposażenia (stanowisko „młodszy ratownik”, wcześniej „stażysta”) i jednocześnie o 50 zł brutto wzrósł jego dodatek służbowy (składowa pensji zasadniczej).

Zarobki strażaka w korpusie podoficerów

 • stopień: starszy sekcyjny
 • staż służby: 6 lat
 • grupa/stanowisko: 3/4 (ratownik-kierowca/starszy ratownik, kierowca)
zarobki strażaka w korpusie podoficerów

Średnia miesięczna pensja netto: 2388,38
Średnie miesięczne zarobki netto: 3401,53 (wraz z nadgodzinami)

Zarobki strażaka w korpusie aspirantów

 • stopień: młodszy aspirant
 • staż służby: 4 lata
 • grupa/stanowisko: 4 (starszy ratownik)