Jak zostać strażakiem?

/Jak zostać strażakiem?
Jak zostać strażakiem?2018-12-10T20:22:39+01:00

Ostatnia aktualizacja tej strony: 10.12.2018
INFORMACJE AKTUALNE

Opis strony

Dzięki wzmiance o ostatniej aktualizacji tej strony możesz mieć pewność o aktualności i zobowiązującym charakterze przedstawionych tutaj treści.
Docelowo strona będzie zawierała kompletne informacje potrzebne kandydatowi lub interesantowi do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

ZOBACZ TAKŻE FAQ – ZBIÓR PYTAŃ I ODPOWIEDZI

WYMAGANIA I INFORMACJE OGÓLNE

Kandydat musi spełniać następujące wymagania:

Aby zostać strażakiem Państwowej Straży Pożarnej można obrać jedną z dwóch dróg: służbę kandydacką lub służbę przygotowawczą…

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA
(tzw. „nabór z ulicy” – ogłoszenia poszczególnych jednostek organizacyjnych PSP)

Testy sprawnościowe opisywane w powyższych artykułach są JEDNAKOWE dla wszystkich kandydatów do służby w PSP: czy to biorących udział w naborach do szkół „aspiranckich” (Kraków, Częstochowa, Poznań), czy do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, czy wreszcie w tzw. „naborach z ulicy”.

SŁUŻBA KANDYDACKA

2 letnie dzienne studium aspirantów (Częstochowa, Kraków lub Poznań)

Do najważniejszych zmian dot. naboru do szkół aspiranckich, względem poprzednich zasad, zalicza się m.in.:

1. Zmianę limitu wieku przyjęcia do służby kandydackiej w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa z 23 do 25 roku życia;

2. Zniesienie egzaminu teoretycznego podczas naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa;

3. Wprowadzenie wymogu posiadania świadectwa dojrzałości (matury)

4. Wprowadzenie wymogu przystąpienia do pisemnej części egzaminu dojrzałości (matury) z przedmiotów:

a) matematyka;

b) język obcy (wybrany);

c) fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia (1 wybrany).

5. Przeliczanie wyników części pisemnej egzaminu dojrzałości z poszczególnych przedmiotów

na punkty rekrutacyjne z preferencją punktową dla poziomu rozszerzonego.

zasady ustalania punktów z matur w naborze do aspirantki i PSP
podstawa prawna

Odsyłam do najbardziej aktualnych źródeł. Śledź ogłoszenia na stronach szkół (pojawiają się w pierwszym kwartale każdego roku na poprzedzający rok szkolny)

Informacje o naborze CS PSP Częstochowa

Informacje o naborze SA PSP Poznań

Informacje o naborze SA PSP Kraków

Obecnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie naborów do PSP – zobacz TUTAJ

4 letnie studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

Szczegółowe informacje sposobie naboru oraz przebiegu kształcenia można znaleźć na stronie internetowej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej: www.sgsp.edu.pl

Podstawy prawne regulujące m.in. nabór do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2017, poz.1204), art. 28, ust. 1 i ust. 14, art. 112, ust.1 oraz ust. 4;

Treść aktu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001204

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2016, poz. 30);

LINK

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 1997, nr 101, poz. 638);

Treść aktu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971010638

4. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2017, poz. 1703).

Treść aktu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001703

Koniecznie podziel się swoim zdaniem!