Artykuły Droga do służby w PSP Nabory Wszystkie wpisy Wyróżnione

Nowe i aktualne zasady naboru do Państwowej Straży Pożarnej (2018/2019)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Ostatnia aktualizacja artykułu: 06.03.2019

Obowiązujące zasady naboru do Państwowej Straży Pożarnej – Kompendium

Są dwa sposoby by zostać zawodowym strażakiem. Przyjęcie do:

1. służby kandydackiej – rekrutacja do jednej z 3 szkół aspiranckich lub Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (oficerskiej). Tzw. „nabór do szkoły”.
2. służby przygotowawczej – rekrutacja do jednej z jednostek organizacyjnych PSP (np. Komend Miejskich/Powiatowych) i odbycie 3 letniego stażu w tej jednostce. Tzw. „nabór z ulicy”.

Spis Treści

(kliknij aby przejść do interesującego Cię działu)

 1. Uzasadnienie zmian
 2. Wszystkie zmiany zasad naboru do PSP w nowym rozporządzeniu (nowe zasady)
 3. Punktacja, przeliczniki – matury (dotyczy służby kandydackiej)
 4. Punktacja, tabele, opisy – testy sprawnościowe do PSP
  1. Testy sprawnościowe zasady
   1. Podciąganie na drążku
   2. Bieg po kopercie
   3. Próba wydolnościowa – Beep Test
 5. Kryteria oceny i progi punktowe – kobiety i mężczyźni (dotyczy służby kandydackiej)
  1. Przykładowe obliczenie wyniku kandydata z testu sprawności fizycznej
 6. Tabela punktowa (dotyczy wszystkich kandydatów)
 7. Jak wyglądają obowiązujące etapy naboru do PSP (nabór „z ulicy”)?
 8. Przykładowe ogłoszenia o naborze z ulicy wg. nowych zasad.
 9. Co z trwającymi naborami i naborami przerwanymi?
 10. Dyskusja – pytania i odpowiedzi

Uzasadnienie zmian

W związku ze zmianami szkolenia OSP, potrzebami służby i potrzebą usprawnienia rekrutacji wprowadzono nowe zasady naboru oraz nowy test sprawności fizycznej, który będzie można przeprowadzać niezależnie od warunków atmosferycznych. Mierzy on siłę, wytrzymałość i szybkość. Nowa „sprawnościówka” ma być zunifikowana (taka sama dla wszystkich kandydatów), sprawiedliwa i mierzona jednakowym sprzętem przy użyciu sygnału dźwiękowego którego właścicielem jest PSP. Uzyskany wynik z testów sprawności będzie ważny przez 6 miesięcy i będzie można wykorzystać go podczas innego naboru do PSP, co pozwoli ograniczyć czas trwania procesu kwalifikacyjnego. Utrzymuje się niższe normy dla testów co będzie promowało udział kobiet w służbie w PSP (obecnie jest ich około 4%). 

Rozporządzenie będzie wykorzystywane zarówno w naborze do służby kandydackiej jak i do służby przygotowawczej (nie obejmie jednak naboru 2018/2019 do SGSP w Warszawie). To znaczy, że w szkołach aspiranckich będą obowiązywały nowe testy sprawnościowe, ale nie punktacja za kat. C, OSP czy np. Test Wiedzy. Punktowane będą oceny z matur (zgodnie z treścią rozporządzenia MSWiA z dnia 21 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej [Dz. U. 2017, poz. 1703]. Informacje szczegółowe znajdziesz na stronach szkół aspiranckich (PoznańCzęstochowaKraków). Ustawodawcy zależało na wprowadzeniu zmian jak najszybciej, chociażby z uwagi na nabór do szkół aspiranckich (2018/2019). Warto przypomnieć, iż w roku szkolnym 2017/2018 2691 osób brało udział w postępowaniu kwalifikacyjnym wg. niniejszych zasad (beep test, koperta, drążek).

Ponadto nowe zasady zmniejszą liczbę składanych dokumentów i przyśpieszą pracę komisji.

W tej chwili w terminie wskazanym w ogłoszeniu wystarczy złożyć jedynie podanie o przyjęcie do służby oraz życiorys. Dopiero po zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej należy złożyć kserokopie świadectw pracy, dokumentów potwierdzających wyszkolenie i wykształcenie, a także, co jest nowością, zaświadczenie o udziale w akcjach ratowniczo-gaśniczych w szeregach OSP.

Zobacz jak będzie wyglądało to zaświadczenie:

Zaświadczenie o odbytych akcjach w OSP nabór PSP

Wszystkie zmiany zasad naboru do PSP w nowym rozporządzeniu

 • minimalna liczba dni składania dokumentów zostanie wydłużona z 10 do 14 dni. Informacja o naborze będzie pojawiała się po prostu wcześniej.
 • dodatkowo w skład dokumentacji wejdzie zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostki organizacyjne PSP, o ile kandydat jest członkiem OSP.
 • nadal za uprawnienia, wykształcenie i złożone dokumenty będzie można otrzymać max. 60 punktów
 • test sprawności fizycznej dla kandydatów (zarówno kobiet jak i mężczyzn) na stanowiska związane z bezpośrednim udziałem w akcjach rat.-gaś. (ratownik, kierowca, ratownik medyczny itp.) będzie składał się z:

W przypadku kobiet ubiegających się o pozostałe stanowiska służbowe:

 • rzutu piłką lekarską
 • biegu po kopercie
 • próby wydolnościowej (Beep Test)

Więcej o nowych testach sprawnościowych tutaj

 • aby uzyskać wynik pozytywny z testu sprawności należy zaliczyć każdą ww. próbę i uzyskać końcowy wynik, dla mężczyzn – co najmniej 55, dla kobiet – co najmniej 45 punktów. Jest to zasada obowiązująca w przypadku wszystkich naborów do Państwowej Straży Pożarnej. Natomiast w przypadku naborów do służby kandydackiej (szkoły kształcące aspirantów: Częstochowa, Poznań, Kraków, Szkoła Główna PSP w Warszawie) występuje dodatkowo próg minimalny dla każdego z testów. Jest to 35 punktów dla mężczyzn i 30 punktów dla kobiet (szczegóły w dalszej części artykułu). 
 • jeśli liczba kandydatów będzie mniejsza niż liczba stanowisk, obniża się ww. progi do 38 punktów dla mężczyzn i 30 punkt