Olej napędowy po sorpcji – palność. Czy ON (olej napędowy) się pali?
Autor: Droga Ratownika

Czy olej napędowy jest palny? Czy zmienia się jego palność po sorpcji?

Na filmie przedstawiono doświadczenie. Użyto standardowego sorbentu używanego przez Straż Pożarną i oleju napędowego. Sorbent wchłonął paliwo, po czym użyto zewnętrznego bodźca zapalnego w postaci płomienia z zapalniczki. Niemalże od razu po kontakcie ze źródłem zapłonu olej napędowy zaczął się palić.
Zapłon w przypadku oleju absorbowanego występuje zdecydowanie szybciej, niż w przypadku tej samej substancji, ale rozlanej na płaskiej powierzchni. W klasycznej sytuacji nie sposób doprowadzić do zapłonu rozlanego oleju napędowego.

 
 

Dzieje się tak dlatego, że w przypadku ON, który uległ sorpcji mamy do czynienia z większą powierzchnią mieszania się materiału palnego z utleniaczem (rozdrobnienie), co jest możliwe dzięki właściwościom strukturalnym ciała porowatego (sorbentu). Zagrożenie ze strony absorbowanej „ropy” staje się istotne i należy mieć to na uwadze np. podczas używania narzędzi tworzących iskrę (punktowy bodziec energetyczny).  

materiał wideo własny

Siłowe otwieranie drzwi – nazewnictwo, czyli Bij, Dobij! [+WIDEO]

Siłowe otwieranie drzwi – nazewnictwo, czyli Bij, Dobij! [+WIDEO]

W tym artykule próbujemy uporządkować kwestię nazewnictwa poszczególnych elementów najważniejszego sprzętu burzącego (halligana) oraz czynności, które wykonuje się podczas siłowego otwierania drzwi.Do tego celu posłużymy się wynikami ankiety przeprowadzonej online na...

Dumnie wspiera projekt “Droga Ratownika”

Informacje

© Pierwsza odsłona strony www: 04.2016 (druga 01.2018, trzecia 03.2019), projekt założony 01.2015

Zespół>>>
O projekcie>>>

Aktualności na Facebooku

Obserwuj nas na:

Sponsorem głównym bloga jest:

sklep z profesjonalnym sprzętem ratowniczym i wyposażeniem straży