Paczka zawiera: propozycję ściągawki do przyczepienia przy urządzeniu w .docx oraz w .pdf (zobacz ściągawkę w formacie pdf bezpośrednio) opracowanie instrukcji dla tego urządzenia wykonaną przez Marcina i udostępnioną w grupie Projekt Lider instrukcję w języku PL w...