Potwierdzenie przekazania terenu, obiektu lub mienia objętego działaniem ratowniczym (komu? co? z jakim zaleceniem?) zobacz aktualny wzór Powyższy dokument jest powszechnie znany wśród strażaków w całej Polsce. Jest określony przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw...