Oznaczanie pustych butli z powietrzem
Kategoria: Straż pożarna
Źródło: zdjęcie Droga Ratownika; patent pierwszy raz widziałem w lokalnej straży pożarnej na Majorce, w Polsce spotykany.

Problem

Szczególnie w trakcie długotrwałych i dużych akcji ratowniczo-gaśniczych z użyciem sprzętu ochrony dróg oddechowych puste i pełne butle mogą być mylone co niepotrzebnie wydłuża, komplikuje proste czynności. Często nie wystarcza osobne układanie takich butli. Jak to w życiu, zawsze coś potrafi się pomieszać.

Rozwiązanie

Oznaczanie pustych/użytych butli przy użyciu zawieszek na zawór eliminuje pomyłki butla pusta/pełna.

W celu lepszego zobrazowania rozwiazania prezentujemy zdjęcia: