#wsluzbieinnym Spot promujący służbę w OSP.
Autor: Droga Ratownika
Kategorie: Inne | Wszystkie wpisy
w sluzbie innym

#wsłużbieinnym – pod takim hasłem rozpoczynamy ogólnopolską akcję promowania Ochotniczych Straży Pożarnych, w ramach której, wraz z Komendami Miejskimi PSP: w Jastrzębiu-Zdroju, Tychach i Żorach oraz Gminą Miejską Żory stworzyliśmy spot, który pokazuje strażacką codzienność. W realizacji tego przedsięwzięcia wsparły nas również: Ochotnicza Straż Pożarna Czarnuchowice, Ochotnicza Straż Pożarna Jastrzębie-Zdrój, Śląski WOPR i firma Legalny Autozłom w Żorach.

Film ten można opisać jednym zdaniem: To nie jest trailer filmu wyświetlanego w kinie, to jest prawdziwe życie!

Nasza akcja ma na celu pokazanie tego, co robią strażacy w czasie służby, w ramach jednostek OSP. Każdy z nas, żyjąc w lokalnym społeczeństwie, jest odpowiedzialny za jego bezpieczeństwo. Niektórzy, czując potrzebę działania w zakresie większym niż zwykłe zaalarmowanie odpowiednich służb, decydują się być częścią tych służb, wstępując w szeregi Strażaków Ochotników i tym samym oddają się służbie innym. Każdy kadr naszego filmu to element tego, czym zajmują się strażacy ochotnicy. Nie są to sceny przesadzone, ani też „koloryzowane”. Tworząc ten film staraliśmy się pokazać realistyczny zakres działań strażaków, który jest tak szeroki, że w żaden sposób nie udało się go stresić w minutowym obrazie.

Na czym polega służba Strażaka Ochotnika? Jednostki OSP są częścią struktury ochrony przeciwpożarowej naszego kraju, a ich działalność określa szczegółowo ustawa o stowarzyszeniach oraz o ochronie przeciwpożarowej. Działalność ta polega między innymi na: gaszeniu pożarów, reagowaniu na zagrożenia miejscowe takie jak wypadki drogowe, podtopienia, powalone drzewa, gniazda owadów błonkoskrzydłych, itd. Jednak Ochotnicze Straże Pożarne to często lokalne centrum kultury wsi i małych miasteczek lub ich dzielnic. Działalność tych jednostek skupia się na szkoleniu młodzieży, wpajając jej zachowania proobronne, patriotyczne oraz wskazuje działania na rzecz lokalnego społeczeństwa np.: poprzez organizację zawodów, pikników czy udzielania wsparcia w różnych akcjach społecznie użytecznych a realizowanych przez lokalnych mieszkańców. Ochotnicza Straż Pożarna w dzisiejszych czasach to instytucja z szerokim wachlarzem działań.

Dzisiejsi strażacy OSP, wbrew stereotypowi ochotnika z piwem w ręku przed garażem remizy, to wysoko wykwalifikowani rzemieślnicy, którzy z pasją do zawodu strażaka realizują swoje zadania. Aktualnie każdy Strażak Ochotnik, który zamierza brać udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych musi odbyć państwowy kurs prowadzony przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Dopiero po ukończeniu tego niełatwego kursu i zdaniu egzaminu uzyskuje się uprawnienia do udziału w ww. akcjach. Sprzęt jednostek OSP w całej Polsce od dłuższego czasu jest systematycznie uzupełniany i wymieniany. Dzięki temu wiele jednostek OSP w całym kraju nie odbiega wyposażeniem od standardów prezentowanych przez jednostki PSP.

Dołączając do stowarzyszenia jakim jest OSP masz szansę realizować się, zostać cichym bohaterem swojej społeczności lokalnej i realnie wpływać na poczucie bezpieczeństwa w Twoim najbliższym otoczeniu. Co zrobić, żeby działać w służbie innym?

Wystarczy przejść kilka kroków rekrutacyjnych:

– wypełnić deklarację przystąpienia do OSP,
– odbyć okres kandydacki (nie w każdej jednostce OSP),
– uzyskać pozytywną opinię Zarządu OSP w zakresie kandydatury,
– złożyć ślubowanie,
– ukończyć kursy uprawniające do uczestnictwa w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

Przejście powyższych kroków pozwala na pełnoprawne uczestniczenie w formacji mundurowej jaką jest Ochotnicza Straż Pożarna, jednak od kandydata wymaga się nadal wiele:

– wysokiej kultury osobistej,
– szacunku do munduru oraz symboli narodowych,
– gotowości do poświecenia wolnego czasu,
– koleżeństwa i umiejętności pracy w grupie,
– podporządkowania się do musztry służbowej obowiązującej w jednostkach OSP,
– chęci do samodoskonalenia się.

Jeżeli w powyższych słowach i filmie odnajdujesz siebie, widzisz siebie w roli strażaka i spełniasz wymagania, a przede wszystkim czujesz chęć niesienia pomocy bliźnim, to czas byś wstąpił w nasze szeregi.

DOŁĄCZ DO NAS I DZIAŁAJ W SŁUŻBIE INNYM
——————————————————————

►►►CREDITS◄◄◄

►Produkcja filmu
Ochotnicza Straż Pożarna Żory

przy współpracy z

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tychach
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Żorach
Urząd Miasta Żory

►Wsparcia udzielili

Ochotnicza Straż Pożarna Czarnuchowice
Ochotnicza Straż Pożarna Jastrzębie-Zdrój
Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Legalny Autozłom w Żorach

►Patronat medialny

Radio Żory

Film promocyjny zrealizowano ze środków dotacji Urzędu Miasta w Żorach

►Realizacja filmu

Scenariusz i Reżyseria
Adam Doleżych – Ochotnicza Straż Pożarna w Żorach

Marek Dyoniziak Film – https://www.facebook.com/MDyoniziak13
– https://www.instagram.com/marekdyoniziakfilm

Realizacja i montaż
Marek Dyoniziak Film

Mix/mastering:
Adam Duljan – https://www.instagram.com/whitestrumentals

OSP ŻORY JAKO WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH DO SPOTU PROMOCYJNEGO OSP ŻORY ZEZWALA NA DALSZE ROZPOWSZECHNIANIE I UDOSTEPNIANIE SPOTU W NIEZMIENIONEJ FORMIE W CELACH PROMOCYJNYCH JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA DOWOLNYM POLU EKSPLOATACJI Z ZASTRZEŻENIEM WSKAZANIA OSP ŻORY JAKO WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH I OZNACZENIEM #wsłużbieinnym
—————————————————————————————–

#wsłużbieinnym, #ospżory#kmpspjastrzębiezdrój#kmpsptychy,#kmpspżory#zostaństrażakiemochotnikiem#osp#strażak#spotosp,#filmosp#remizaosp#jakzostaćstrażakiem#żory#miastożory,

Zarządzanie powietrzem – czemu potrzebujemy czegoś nowego?

Zarządzanie powietrzem – czemu potrzebujemy czegoś nowego?

Jeśli jesteś ambitnym strażakiem pewnie widzisz, jak wiele wokół nas się zmienia. Raz na lepsze, innym razem na gorsze. Jednak nie da się ukryć, że jako strażacy bez względu na formację w jakiej pracujemy, doświadczamy pozytywnych zmian. Ostatnie lata zmieniły wiele w...

Dumnie wspiera projekt “Droga Ratownika”

Informacje

© Pierwsza odsłona strony www: 04.2016 (druga 01.2018, trzecia 03.2019), projekt założony 01.2015

Zespół>>>
O projekcie>>>

Aktualności na Facebooku

Obserwuj nas na:

Sponsorem głównym bloga jest:

sklep z profesjonalnym sprzętem ratowniczym i wyposażeniem straży