[MAŁOPOLSKA] Ultrasonografia w resuscytacji krążeniowo-oddechowej 26 CzerwiecCze 2020 08:00 - 18:30 UTCKraków, Polska

Kurs

Ultrasonografia w resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Cele kursu:
- Szkolenia personelu medycznego w zakresie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania ultrasonografii „point of care”.
- Ustandaryzowanie istniejących, wewnątrzszpitalnych jak i pozaszpitalnych protokołów postępowania w przypadku zatrzymania krążenia i sytuacji około zatrzymania krążenia.
- Przeszkolenie kierowników i członków zespołów resuscytacyjnych do właściwego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia u osób dorosłych.
- Identyfikacja przyczyny, wdrożenie działań zapobiegających wystąpieniu zatrzymania krążenia u dorosłych.
- Szkolenie personelu medycznego w zakresie umiejętności pozatechnicznych /Non Technical Skills/:
*efektywne kierowanie zespołem,
*efektywna komunikacja z zespołem,
*efektywne zarządzanie zadaniami,
*efektywna decyzyjność w stanach

Adresaci kursu:
Kurs kierowany jest do personelu medycznego /lekarz, ratownik, pielęgniarka/ zaangażowanych w opiekę nad krytycznie chorym pacjentem w stanie zatrzymania krążenia, sytuacji około zatrzymania krążenia jaki i w chwili powrotu spontanicznego krążenia.

Szkolenie nie wymaga posiadania wiedzy dotyczącej badania echokardiograficznego ani ultrasonograficznego.

Kurs jest dedykowany dla osób, które pozytywnie ukończyły kurs ALS/ACLS. Wymagana jest znajomość aktualnego algorytmu postępowania.

Program kursu:
Kurs prowadzony jest w programie jednodniowym. Zajęcia prowadzone są w małych, maksymalnie 6 osobowych grupach przez Instruktorów ALS Europejskiej Rady Resuscytacji. Intensywny czas kursu obejmuje wykłady, seminaria, dyskusje, pokazy oraz symulowane przypadki kliniczne, przy wykorzystaniu żywych modeli, manekinów ALS oraz nagrań wideo.
Przygotowanie przed kursem: każdy uczestnik otrzymuje materiały do przygotowania się do szkolenia /co najmniej 3 tygodnie przed kursem/.

Od kandydata oczekuje się dobrej znajomości podstawowych jak i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u osób dorosłych, bezpiecznej obsługi defibrylatora manualnego oraz wentylacji workiem samorozprężalnym.

Podczas kursu uczestnik nabywa wiedzę teoretyczną oraz praktyczna w zakresie:
* wykorzystania ultrasonografii w resuscytacji krążeniowo oddechowej
* uzyskania 4 standardowych projekcji w ultrasonografii przezklatkowej (TTE):
– przyśrodkowej w osi długiej (PLAX),
– przyśrodkowej w osi krótkiej (PSAX),
– koniuszkowej czterojamowej (A4Ch),
– podmostkowej (SC);
* wykonywania echokardiografii zgodnej z protokołem ALS: zsynchronizowanej z kontrolą tętna, ograniczając w ten sposób przerwy w uciśnięciach klatki piersiowej;
* interpretacji obrazu: rozpoznanie potencjalnie odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia:
– hipowolemia
– odma prężna
– tamponada osierdzia
– zatorowość płucna
* komunikacji się z zespołem resuscytacyjnym;
zrozumienia pułapek i ograniczeń skoncentrowanej na zatrzymaniu krążenia ultrasonografii;

Ocena:
Kursanci poddawani są ocenie ciągłej w czasie warsztatów oraz scenariuszy klinicznych. Na zakończenie szkolenie przewidziany jest test praktyczny oraz test wiedzy teoretycznej.

Cena kursu: 550 zł/osoba

W cenie szkolenie ujęty jest obiady oraz przerwy kawowe,
dostęp do materiałów szkoleniowych.

Cena nie obejmuje:
- zakwaterowania,
- zwrotów kosztów podróży.

* szkolenie prowadzone jest przez Instruktorów /ALS/ Polskiej Rady Resuscytacji, według aktualnych Wytycznych 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji,
* zajęcia prowadzone w małych (6-osobowych) grupach ćwiczeniowych,
* uczestnik otrzymuje materiały kursowe na 3 tygodnie przed kursem,
* kurs jest zakończony zaliczeniem teoretycznym i praktycznym

Link do wydarzenia na Facebook'u>>>

 • Diakonia WANG - kursy resuscytacji
  Organizator [MAŁOPOLSKA] Ultrasonografia w resuscytacji krążeniowo-oddechowej
 • USG w ZRM
  Organizator [MAŁOPOLSKA] Ultrasonografia w resuscytacji krążeniowo-oddechowej
Zaimportuj do Google Kalendarza

Lokalizacja

Kraków, Polska

Wskazówki

Nie można znaleźć trasy!

 • Harmonogram
 • Goście
 • Frekwencja
 • Przewidywanie
 • Komentarze

Dane pogodowe nie są obecnie dostępne dla tej lokalizacji

Raport o pogodzie

Dzisiaj stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Wiatr stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Wilgotność stec_replace_current_humidity %

Wydaje się stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Przewidywanie

Data

Pogoda

Temp

stec_replace_5days

Następne 24 Godziny

Powered by openweathermap.org