Ocena ryzyka pożarowego w instalacjach fotowoltaicznych. Określenie koncepcji bezpieczeństwa w celu minimalizacji ryzyka. [Poradnik], CNBOP-PIB, tłum.: Jan Kielin, 2021

Ocena ryzyka pożarowego w instalacjach fotowoltaicznych. Określenie koncepcji bezpieczeństwa w celu minimalizacji ryzyka. [Poradnik], CNBOP-PIB, tłum.: Jan Kielin, 2021

W bieżącym roku CNBOP-PIB podjęło decyzję o przygotowaniu wytycznych (poradnika) dla ratowników i rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych dotyczących problematyki związanej z prowadzeniem działań ratowniczych w obiektach wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne oraz z projektowaniem i eksploatacją systemów fotowoltaicznych (PV). W wielu państwach, głównie Europy,
takie wytyczne w różnej formie powstawały już przed laty – przede wszystkim w Niemczech, ale nie tylko. W naszym kraju potrzeba taka narastała wraz z intensywnym wzrostem instalowanej mocy instalacji fotowoltaicznych, głównie tych przydomowych, ale także dużych farm PV. Wzrost ten dotyczy także innych odnawialnych źródeł energii (oznaczanej u nas skrótem OZE), takich jak: energetyka wiatrowa
na lądzie i na morzu, elektrownie wodne, pozyskiwanie energii z biomasy.

„Wypadek z udziałem samochodu ciężarowego napędzanego LNG” – CTIF, wersja 06.2018 (tłumaczenie PL: Sławek Dechnik)

„Wypadek z udziałem samochodu ciężarowego napędzanego LNG” – CTIF, wersja 06.2018 (tłumaczenie PL: Sławek Dechnik)

„Wypadek z udziałem samochodu ciężarowego napędzanego LNG”. Ilustrowany zdjęciami dokument przedstawia uwagi, wnioski i zalecenia wypracowane po wypadku i pożarze samochodu ciężarowego napędzanego LNG jaki miał miejsce w dniu 16.10.2017 r. na trasie E313 w kierunku Antwerpii w pobliżu Massenhoven, Belgia.

Tłumaczenie z wersji angielskiej – Sławomir Dechnik.