NIE dla raka w straży!


Ostatnia aktualizacja tej strony: 13.08.19

Opracowanie dotyczące profilaktyki nowotworowej. Powstało w ramach akcji „zdrowy raKtownik”, „NIE dla raka w straży” którą DrogaRatownika.pl aktywnie wspiera i bierze skromny udział w organizacji działań w ramach tej akcji.
Strona jest systematycznie rozbudowywana.

13.08.19 – dodano odnośnik do cz. 4 artykułu o nowotworach w Przeglądzie Pożarniczym 17.04.19 – dodano odnośnik do cz. 3 artykułu o nowotworach w Przeglądzie Pożarniczym 22.03.19 – migracja podstrony na nową stronę www, aktualizacja, dodanie odnośników, edycja wizualna itp. 08.12.18 – dodano film „jak chronić się przed rakiem” do działu profilaktyka 06.12.18 – dodano odnośnik do filmu dot. używania chusteczek nawilżanych wraz ze zdjęciem (profilaktyka) 04.12.18 – dodano spis treści, dodano rozdziały, dodano dwa opracowania wyników badań do rozdziału 3, dodano wykład prof. Anny Stec, dodano nowe odnośniki do źródeł, zmniejszono wagę zdjęć (…) 27.11.18 – dodano nowe zdjęcia (plakaty) do galerii 24.06.18 – dodano film z eksperymentu z proszkiem fotoluminescencyjnym obrazującym przenoszenie zanieczyszczeń rakotwórczych przez strażaków 18.02.18 – dodano odnośnik „dowiedz się więcej o maseczkach” 15.02.18 – dodano „Używanie aparatów w środowisku popożarowym”, dodano „Zawodowa ekspozycja na wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i zwiększone występowanie nowotworów u strażaków” 08.02.18 – dodano wyjaśnienie dot. ubrania strażaka z badania nad przenikaniem cząstek (+zdjęcie), dodano odnośnik zew. do artykułu 07.02.18 – dodano opracowanie badania nad przenikaniem cząstek (które obszary ciała „brudzą” się najbardziej)

Spis treści

(interaktywny)


Kliknij w wybrany rozdział, aby do niego przejść.
Później łatwo powrócisz do spisu treści klikając „Powrót…”
Mam nadzieję, że to ułatwi Ci poszukiwanie interesujących treści w dużych artykułach na mojej stronie 🙂

Za dużo treści. Za mało czasu? Użyj skrótu ctrl+F (lub wybierz opcję „znajdź” w przeglądarce) aby wyszukać interesujące Cię hasła/zwroty.

WPROWADZENIE


Powrót do spisu treści

Przyłączyłem się do akcji stowarzyszenia cfbt.pl pod nazwą #zdrowy_raKtownik. Drugim hashtagiem inicjatywy jest #NIE_DLA_RAKA_W_STRAZY. Wspólnie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami będziemy propagować wiedzę na temat profilaktyki zdrowotnej, szczególnie w zakresie chorób nowotworowych. Naszym celem jest dotarcie do jak największej ilości osób i uświadamianie strażaków o zagrożeniu, o którym być może nie zdawali sobie sprawy. Wszyscy wiemy, że nawyki w tym temacie pozostawiają wiele do życzenia, a niektórzy strażacy wprost wykazują ignorancję dla własnego zdrowia.

Materiały gromadzone tutaj będą odpowiadały na pytania: co nam zagraża (o zagrożeniu, świadomość), jakie powoduje skutki (zrozumienie skutków zagrożenia) i jak się przed owym zagrożeniem zabezpieczać (przeciwdziałanie zagrożeniu, profilaktyka).

Walcz z nami! Chodzi przecież o zdrowie Twoje i Twoich kolegów!

Strażacy to grupa zawodowa na ogół zdrowsza niż przeciętni obywatele. Ich sprawność i zdrowie są wnikliwie oceniane przed przyjęciem do służby, w toku postępowania rekrutacyjnego. Strażacy na ogół dbają o dobrą kondycję, są także częściej diagnozowani z racji corocznych badań zdrowotnych. Mimo to w XXI w. wydają się umierać częściej z powodu chorób nowotworowych niż reszta społeczeństwa, co potwierdzają badania prowadzone w różnych krajach.

PP 01/19

NEWSY


Powrót do spisu treści

10.03.19 – Pojawiła się 2. część artykułu w Przeglądzie Pożarniczym o nowotworach w straży.

O ZAGROŻENIU


Powrót do spisu treści

Epidemiologia – wybrane wyniki badań (4):

Przeciętny obywatel mężczyzna Kanady ma 45% szans na rozwój nowotworu przez całe życie. Jeśli jest strażakiem to szanse rosną do 54%. Przeciętny obywatel mężczyzna Kanady ma 29% szans na zgon z powodu nowotworu. Jeśli jest strażakiem to szanse rosną do 43%.

Badanie (Daniels, 2014) na grupie 29 993 strażaków

Strażacy są o 9% bardziej narażeni na raka niż ogólna populacja, a 14% częściej umiera na raka. Pierwsze badanie agencji określiło związek pomiędzy zwalczaniem pożarów, a rakiem, a drugie badanie wykazało związek między zwalczaniem pożarów, a rakiem płuc i białaczką.
źródło

2 badania National Institute for Occupational Safety and Health

„Nasze wyniki potwierdzają wcześniejsze ustalenia dotyczące zwiększonego ryzyka związanego ze szpiczakiem mnogim wśród strażaków. Ponadto wykazano prawdopodobny związek z chłoniakiem nieziarniczym, prostatą i nowotworem złośliwym.” *(1)
źródło

J Occup Environ Med.2006;4 metaanaliza na przypadkach 32 strażaków

Odkrycia wykazały, że strażacy w przypadku:
– nowotworu mnogiego mają większe prawdopodobne ryzyko zachorowania, którego szacunek zbiorczy ryzyka względnego dla przedziału ufności 95% wynosi 1,53 i wraz z CI (amplituda wyników), które wynosi 1,21-1,94,
– dla chłoniaka nieziarniczego SRE wynosi 1.51, przy 95% ufności oraz CI 1.31 -1.73,
– dla raka prostaty SRE wynosi 1.28, przy 95% ufności oraz CI 1.15-1.43. Rak jąder został zakwalifikowany do prawdopodobnego, ponieważ ma największe ryzyko (SRE 2.02, przy 95% ufności i CI 1.30-3,13). Osiem dodatkowych nowotworów wymieniono jako „możliwie” powiązane z wykonywaniem zawodu strażaka. Celem badania był przegląd 32 różnych badań przeprowadzonych na strażakach w celu ilościowej i jakościowej oceny ryzyka zachorowania na raka określonej przy pomocy metaanalizy. Metodyka obejmowała badanie meta-względnego ryzyka, czyli ryzyka względnego uogólnionego stąd we wnioskach podaje się SRE – szacunek zbiorczy ryzyka względnego dla przedziału ufności 95%. Krótko mówiąc SRE 1.5 to ryzyko względne i oznacza, że strażak ma 1.5 razy większe prawdopodobieństwo, że zachoruje niż ktoś kto nie jest strażakiem. Sam wskaźnik SRE nie podaje prawdopodobieństwa, a jest tylko ilorazem prawdopodobieństwa zachorowania strażaka i cywila. Przykład – jeżeli przebadano 100 strażaków i 6 zachorowało na raka to prawdopodobieństwo wynosi 6%, przebadano 50 cywilów I 2 zachorowało na raka to prawdopodobieństwo wynosi 4%. W takim przypadku ryzyko względne wynosi 6/4=1.5.
LINK DO BADANIA

[podziękowania dla Sławka D. (Hampshire Service) za pomoc w analizie badań]

Rak jest jedną z głównych przyczyn śmierci strażaków w Stanach Zjednoczonych i był powiązany z 60% śmiertelnych wypadków zawodowych strażaków w latach 2002-2014, według danych Międzynarodowego Stowarzyszenia Strażaków.
W tym samym czasie choroba była przyczyną 67% zgonów strażaków w Bostonie.
„Strażacy z Bostonu rozwijają raka w tempie 2,5 raza wyższym niż inni mieszkańcy Bostonu” – powiedział komisarz ds. BFD Joseph Finn.
źródło

Firefighter Cancer Support Network (FCSN) 2013-2015
Przegląd wybranych dużych badań dot. zachorowania na poszczególne nowotwory. Wykonanie: drogaratownika.pl
własność i publikacja w: PP 01/2019

Badanie nad przenikaniem cząstek, czyli