Ratownik medyczny w PSP – wykaz świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ratownika med. w ramach zadań PSP, Policji, SOP i SG [rozporządzenie z 6 marca 2019]
Autor: Droga Ratownika
Kategorie: Inne | Wszystkie wpisy

O projekcie tego rozporządzenia i zapowiadanych zmianach pisałem niecały rok temu TUTAJ


ROZPORZĄDZENIE MSWiA z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego w ramach zadań Policji, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej określa wykaz świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego:

1) samodzielnie – niezależnie od ukończenia medycznego kursu kwalifikacyjnego ministra właściwego do spraw wewnętrznych, (Załącznik nr 1)

2) samodzielnie – w przypadku realizacji zadań służbowych w warunkach zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w obszarach katastrof, klęsk żywiołowych i w strefie działań wojennych, (Załącznik 2)

3) pod nadzorem lub w porozumieniu z lekarzem – wykonującego zadania zawodowe w podmiotach, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 7–7d ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. (Załącznik 3)

W przypadku 2) i 3) – po ukończeniu medycznego kursu kwalifikacyjnego MSWiA (zobacz rozporządzenie dot. tego kursu)

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przeczytaj pełną treść omawianego rozporządzenia (wraz z załącznikami)

Nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 10 maja 2018 „uwolniła” wykonywanie zawodu ratownika medycznego w określonych jednostkach, m.in. ochrony przeciwpożarowej włączonych do KSRG, podczas działań ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeń oraz szkoleń. Nowelizacja ta zobligowała MSWiA do określenia, w drodze rozporządzenia, m.in. wykazu świadczeń których ratownik medyczny może udzielać w określonych jednostkach w trzech wyżej wymienionych wariantach.

Skutek prawny będzie dotyczył co najmniej (stan na 2018 r.):

  • 65 ratowników medycznych w Policji
  • 5 ratowników medycznych w Służbie Ochrony Państwa
  • 670 ratowników medycznych w Państwowej Straży Pożarnej
  • 35 ratowników medycznych w Straży Granicznej
Dyskusja na blogu dodaj komentarz Droga Ratownika

Dumnie wspiera projekt “Droga Ratownika”

Informacje

© Pierwsza odsłona strony www: 04.2016 (druga 01.2018, trzecia 03.2019), projekt założony 01.2015

Zespół>>>
O projekcie>>>

Aktualności na Facebooku

Obserwuj nas na:

Sponsorem głównym bloga jest:

sklep z profesjonalnym sprzętem ratowniczym i wyposażeniem straży