Paczka (ZIP) zawiera zawieszkę do urządzenia (ściągę) w formacie .pdf oraz .docx, a także instrukcję w języku polskim dla urządzenia VENTIS MX4.