Ramowy minimalny standard wyposażenia zestawu ratownictwa sprzęt ratownictwa medycznego (w tym PSP-R1)