[DOLNOŚLĄSKIE] Kurs doskonalący dla ratowników medycznych 10 MajMaj 2019 - 12 MajMaj 2019 UTCWrocław

Kurs
HARMONOGRAM ZAJĘĆ (kurs prowadzony w systemie weekendowym 2x3 dni)
10 maja 2019, godz. 15:00 – 20:00
11 maja 2019, godz. 9:00 – 17:00
12 maja 2019, godz. 9:00 – 17:00
 
17 maja 2019, godz. 15:00 - 20:00
18 maja 2019, godz. 9:00 – 17:00
19 maja 2019, godz. 9:00 – 17:00  ćwiczenia + egzamin teoretyczny i praktyczny

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

O KURSIE

 • Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych nadający 120 pkt. edukacyjnych, prowadzony w systemie weekendowym (2×3 dni) obejmuje wykłady i ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu ratowniczego.
 • Standardy działania przedstawiane na kursie zgodne są z wytycznymi ERC – Europejskiej Rady Resuscytacji 2015 oraz ITLS – International Trauma Life Support.
 • Kurs posiada akredytację Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie oraz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 • Kurs ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego, niezbędnych do wykonywania zadań ratownika medycznego.
 • Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego, każdy uczestnik kursu otrzymuje stosowne zaświadczenie oraz wpis 120 pkt. edukacyjnych do Karty Doskonalenia Zawodowego. Ukończenie kursu jest obowiązkowe dla każdego Ratownika Medycznego raz na okres 5 lat trwania tzw. okresu edukacyjnego.
 • Kurs jest zgodny z przepisami Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, ściśle wg Programu Kursu Doskonalącego dla Ratowników Medycznych stworzonego przez CMKP w 2017 r.

ZAKRES TEMATYCZNY KURSU

Zdobycie i usystematyzowanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności niezbędnych w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia:

 • ocena pacjenta,
 • monitorowanie układu krążenia,
 • podstawowe i zaawansowane zabiegi reanimacyjne prowadzone u noworodkow, dzieci i dorosłych,
 • medyczne czynnności ratunkowe przy zaburzeniach rytmu serca – farmakoterapia, kardiowersja, stymulacja,
 • techniki dostępu donaczyniowego, w tym dostęp doszpikowy,
 • zabezpieczenie osoby po urazie,
 • odbieranie porodu,
 • techniki podawania leków,
 • odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej,
 • segregacja poszkodowanych w zdarzeniu masowym,
 • zasady współpracy z jednostkami współpracującymi z systemem ratownictwa medycznego,
 • zasady korzystania ze środków łączności i GPS,
 • współpraca z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym,
 • organizacja systemu ratownictwa medycznego,
 • psychologiczne aspekty ratownictwa medycznego,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności, jakości i właściwej postawy etycznej.

Szkolenie zakończone jest egzaminem teoretycznym i praktycznym. W zależności od wyników egzaminu uczestnicy otrzymują stosowne zaświadczenie oraz wpis 120 pkt. edukacyjnych do Karty Doskonalenia Zawodowego.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajdziesz TUTAJ>>>

Zaimportuj do Google Kalendarza

Lokalizacja

Wrocław

Wskazówki

Nie można znaleźć trasy!

Szczegóły lokalizacji

Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki
Piotra Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław

 • Harmonogram
 • Goście
 • Frekwencja
 • Przewidywanie
 • Komentarze

Dane pogodowe nie są obecnie dostępne dla tej lokalizacji

Raport o pogodzie

Dzisiaj stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Wiatr stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Wilgotność stec_replace_current_humidity %

Wydaje się stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Przewidywanie

Data

Pogoda

Temp

stec_replace_5days

Następne 24 Godziny

Powered by openweathermap.org