[MAZOWIECKIE] Przezklatkowe badanie echokardiograficzne od podstaw 18 MajMaj 2019 14:00 - 19 MajMaj 2019 15:00 UTCWarszawa

Szkolenie

Szkolenie prowadzone będzie przez dr. hab. n. med. Piotra Dobrowolskiego oraz dr hab. n. med. Agnieszkę Kapłon - Cieślicką

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski od początku swojej pracy zatrudniony w Klinice Wad Wrodzonych Serca Instytutu Kardiologii w Aninie, gdzie poznał tajniki medycyny klinicznej. Równolegle rozwijał swoje zainteresowania w medycynie obrazowej, zwłaszcza w echokardiografii. Do szczególnych zainteresowań należy wykorzystanie nowych metod w echokardiografii, szczególnie metody śledzenia markerów akustycznych. Wykorzystując tę metodę obronił w 2013 roku pracę doktorską, a w 2018 roku otrzymał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych.
Autor wielu prac naukowych w prasie zagranicznej i krajowej. Ponadto, napisał kilkanaście rozdziałów do monografii kardiologicznych. Uczestnik w licznych zjazdach i kongresów naukowych, między innymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. W 2011 roku w Berlinie ukończył kurs “New insights in cardiac mechanics” wykorzystania techniki speckle tracking echocardiography (STE) w analizie funkcja mięśnia sercowego.
Dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon - Cieślicka - specjalista kardiolog, akredytacja II stopnia w zakresie echokardiografii Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Adiunkt w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wieloletni pracownik Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Autorka licznych publikacji w czasopismach naukowych. Laureatka nagród za osiągnięcia naukowe m.in. Nagrody Naukowej im. Prof. Leszka Ceremużyńskiego PTK 2017.
Na co dzień wykonuje echokardiograficzne badania przezklatkowe i przezprzełykowe, zajmuje się m.in. echokardiograficznym monitorowaniem zabiegów przezskórnego zamknięcia uszka lewego przedsionka oraz przezskórnego leczenia niedomykalności zastawki mitralnej, a także śródoperacyjnym monitorowaniem echokardiograficznym w trakcie zabiegów kardiochirurgicznych. Wykładowca na licznych kongresach i sympozjach.

OPIS SZKOLENIA
Szkolenie skierowane dla lekarzy kardiologów, radiologów, chirurgów oraz lekarzy POZ zainteresowanych rozpoczęciem nauki ultrasonografii lub doskonaleniem zdobytych wcześniej umiejętności. Grupa szkoleniowa to 12-16 osób. Zajęcia praktyczne odbywać się będą na aparatach marki premium. Dla każdej z grup gwarantujemy opiekę doświadczonego eksperta ultrasonografii. Szkolenie odbywa się w Warszawie, w klinice PREMIUM MEDICAL.

CEL SZKOLENIA
Głównym celem kursu jest zapoznanie z podstawami przezklatkowego badania echokardiograficznego. W części teoretycznej zostaną omówione metody wykorzystywane w echokardiografii, sposób obrazowania podstawowych projekcji zgodnie z wytycznymi dotyczącymi echokardiograficznej oceny serca (Lang i wsp. J Am Soc Echocardiogr 2015;28:1-39.)
Celem części praktycznej jest wykorzystanie zdobytej wiedzy w zakresie samodzielnego wykonywania badania echokardiograficznego. W czasie zajęć praktycznych będzie możliwość indywidualnej rozmowy z prowadzącymi i wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, a przede wszystkim nauki samodzielnego uzyskiwania projekcji i interpretacji obrazów echokardiograficznych.
Głównym efektem szkolenia będzie umiejętność wykonania przezklatkowego badania echokardiograficznego i jego kliniczne wykorzystanie.

UWAGA!
Na nasze szkolenia mogą Państwo uzyskać DOFINANSOWANIE od 50% do 80% wartości szkolenia, gdyż są dostępne w Bazie Usług Rozwojowych. Więcej szczegółów pod linkiem https://usgtrener.pl/szkolenie/przezklatkowe-badanie-echokardiograficzne-od-podstaw-dr-hab-n-med-piotr-dobrowolski-dr-hab-n-med-agnieszka-kaplon-cieslicka-18-05-2019/

Link do wydarzenia na Facebook'u>>>

Zaimportuj do Google Kalendarza

Lokalizacja

Warszawa

Wskazówki

Nie można znaleźć trasy!

Szczegóły lokalizacji

Centrum Szkoleń Wysokościowych - WYSOKOSCIOWKA.org,
ul. Kosmatki 12,
03-982 Warszawa

  • Harmonogram
  • Goście
  • Frekwencja
  • Przewidywanie
  • Komentarze

Dane pogodowe nie są obecnie dostępne dla tej lokalizacji

Raport o pogodzie

Dzisiaj stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Wiatr stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Wilgotność stec_replace_current_humidity %

Wydaje się stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Przewidywanie

Data

Pogoda

Temp

stec_replace_5days

Następne 24 Godziny

Powered by openweathermap.org