Ocena ryzyka pożarowego w instalacjach fotowoltaicznych. Określenie koncepcji bezpieczeństwa w celu minimalizacji ryzyka. [Poradnik], CNBOP-PIB, tłum.: Jan Kielin, 2021

Ocena ryzyka pożarowego w instalacjach fotowoltaicznych. Określenie koncepcji bezpieczeństwa w celu minimalizacji ryzyka. [Poradnik], CNBOP-PIB, tłum.: Jan Kielin, 2021

W bieżącym roku CNBOP-PIB podjęło decyzję o przygotowaniu wytycznych (poradnika) dla ratowników i rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych dotyczących problematyki związanej z prowadzeniem działań ratowniczych w obiektach wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne oraz z projektowaniem i eksploatacją systemów fotowoltaicznych (PV). W wielu państwach, głównie Europy,
takie wytyczne w różnej formie powstawały już przed laty – przede wszystkim w Niemczech, ale nie tylko. W naszym kraju potrzeba taka narastała wraz z intensywnym wzrostem instalowanej mocy instalacji fotowoltaicznych, głównie tych przydomowych, ale także dużych farm PV. Wzrost ten dotyczy także innych odnawialnych źródeł energii (oznaczanej u nas skrótem OZE), takich jak: energetyka wiatrowa
na lądzie i na morzu, elektrownie wodne, pozyskiwanie energii z biomasy.

„Wstęp do systemów detekcji gazowej” – Drager, 2012

„Wstęp do systemów detekcji gazowej” – Drager, 2012

Spis treści:

 1. Czym są substancje gazowe?
 2. Nasza atmosfera
 3. Tlen
 4. Ex – Ox – Tox … Niebezpieczeństwo!
 5. Gazy i pary toksyczne
 6. Gazy i pary palne
 7. DGW i prewentywna ochrona przeciwwybuchowa
 8. Temperatura zapłonu cieczy palnych
 9. Systemy detekcji gazowej
 10. Zasada pomiarowa sensorów elektrochemicznych
 11. Sensory elektrochemiczne
 12. Zasada pomiarowa sensorów katalitycznych
 13. Sensory katalityczne
 14. Zasada pomiarowa sensorów podczerwonych
 15. Podczerwone przetworniki pomiarowe
 16. Sensory dyfuzyjne
 17. Detektory open path
 18. Przetworniki pomiarowe 4-20 mA
 19. Próbkowanie
 20. Ochrona przeciwwybuchowa
 21. Typ ochrony: bezpieczeństwo samoistne
 22. Typ ochrony: obudowa ognioszczelna
 23. ATEX 95 – Dyrektywa Europejska 94/9/EG
 24. ATEX 137 – Dyrektywa Europejska 1999/92/EG
 25. Poziom integralności bezpieczeństwa – SIL
 26. Alarmy
 27. Rozmieszczenie sensorów
 28. Kalibracja
 29. Wymagania wobec systemów detekcji gazowej
Pliki do pobrania – EuroFirefighter, Paul Grimwood, materiały do pobrania (www)

Pliki do pobrania – EuroFirefighter, Paul Grimwood, materiały do pobrania (www)

 1. 3D FIREFIGHTING 2003 (pdf)
 2. Smoke Control in Extended Corridors (pdf)
 3. 2018 TRAVELLING FIRES (pdf)
 4. 001-FSJ PhD Article 2015 (pdf)
 5. FSJ 78 2015 PAPER (PDF)
 6. SARDQVIST-GRIMWOOD FLOW-RATE 2018 (pdf)
 7. EURO FIREFIGHTER 2008 (pdf)
 8. Reversing the 'Stay-put’ in High-rise Buildings (pdf)
 9. EUROFIREFIGHTER 2 (pdf)
 10. KENT FRS TALL BUILDINGS CONF 2019 (pdf)
 11. Report from New York 2019 (pdf)
 12. FIREFIGHTING FLOW-RATE GRIMWOOD (pdf)
 13. Stairwell Protection Teams – A Collection of Papers 2020 (pdf)
 14. INTERSTATE BANK FIRE 1988 (xlsx)
 15. EuroFirefighter eBook PT-BR (pdf)