Nowe i aktualne zasady naboru do Państwowej Straży Pożarnej (2018/2019)

/, Droga do służby w PSP, Nabory, Wszystkie wpisy, Wyróżnione/Nowe i aktualne zasady naboru do Państwowej Straży Pożarnej (2018/2019)

Nowe obowiązujące zasady naboru do PSP – 2018/2019

Ostatnia aktualizacja artykułu: 17.12.2018


17.12.18 –
sprecyzowano kwestie progów minimalnych, poprawiono czytelność artykułu, dodano kilka odnośników
15.12.18 –
dodano odnośniki do artykułu o testach sprawnościowych, dodano tytuły rozdziałów, zwiększono czytelność i przejrzystość treści, poprawiono literówki
18.09.18 – 
poprawiono tabele we wpisie dla widoku mobilnego
14.08.18
– poprawiono literówki, podkreślono niektóre sformułowania dla lepszego zrozumienia treści
19.04.18 –
 uściślono zapisy o progach punktowych w treści artykułu + dodano komentarz z wyjaśnieniem w sekcji komentarze na samym dole
13.04.18
 – dodano przykładowe ogłoszenie o naborze z ulicy; dodano tabele z punktacjami; dodano odnośniki do zasad opublikowanych na stronie „szkół aspiranckich”; dodano spis treści.


Wkrótce zostaną dodane odnośniki do stron i artykułów rozszerzające poszczególne zagadnienia (przygotowania do testu wiedzy, do testów sprawnościowych, do rozmowy kwalifikacyjnej, przykładowy życiorys itp.)
Wkrótce zostaną dodane dokumenty rekrutacyjne do pobrania/druku

Uzasadnienie zmian

W związku ze zmianami szkolenia OSP, potrzebami służby i potrzebą usprawnienia rekrutacji wprowadzono nowe zasady naboru oraz nowy test sprawności fizycznej, który będzie można przeprowadzać niezależnie od warunków atmosferycznych. Mierzy on siłę, wytrzymałość i szybkość. Nowa „sprawnościówka” ma być zunifikowana (taka sama dla wszystkich kandydatów), sprawiedliwa i mierzona jednakowym sprzętem przy użyciu sygnału dźwiękowego którego właścicielem jest PSP. Uzyskany wynik z testów sprawności będzie ważny przez 6 miesięcy i będzie można wykorzystać go podczas innego naboru do PSP, co pozwoli ograniczyć czas trwania procesu kwalifikacyjnego. Utrzymuje się niższe normy dla testów co będzie promowało udział kobiet w służbie w PSP (obecnie jest ich około 4%). Rozporządzenie będzie wykorzystywane zarówno w naborze do służby kandydackiej jak i do służby przygotowawczej (nie obejmie jednak naboru 2018/2019 do SGSP w Warszawie). To znaczy, że w szkołach aspiranckich będą obowiązywały nowe testy sprawnościowe, ale nie punktacja za kat. C, OSP czy np. Test Wiedzy. Punktowane będą oceny z matur (zgodnie z treścią rozporządzenia MSWiA z dnia 21 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej [Dz. U. 2017, poz. 1703]. Informacje szczegółowe znajdziesz na stronach szkół aspiranckich (Poznań, Częstochowa, Kraków). Ustawodawcy zależało na wprowadzeniu zmian jak najszybciej, chociażby z uwagi na nabór do szkół aspiranckich (2018/2019). Warto przypomnieć, iż w roku szkolnym 2017/2018 2691 osób brało udział w postępowaniu kwalifikacyjnym wg. niniejszych zasad (beep test, koperta, drążek).

Ponadto nowe zasady zmniejszą liczbę składanych dokumentów i przyśpieszą pracę komisji.

W tej chwili w terminie wskazanym w ogłoszeniu wystarczy złożyć jedynie podanie o przyjęcie do służby oraz życiorys. Dopiero po zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej należy złożyć kserokopie świadectw pracy, dokumentów potwierdzających wyszkolenie i wykształcenie, a także, co jest nowością, zaświadczenie o udziale w akcjach ratowniczo-gaśniczych w szeregach OSP.

Zobacz jak będzie wyglądało to zaświadczenie:

Wszystkie zmiany zasad naboru do PSP w nowym rozporządzeniu

 • minimalna liczba dni składania dokumentów zostanie wydłużona z 10 do 14 dni. Informacja o naborze będzie pojawiała się po prostu wcześniej.
 • dodatkowo w skład dokumentacji wejdzie zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostki organizacyjne PSP, o ile kandydat jest członkiem OSP.
 • nadal za uprawnienia, wykształcenie i złożone dokumenty będzie można otrzymać max. 60 punktów
 • test sprawności fizycznej dla kandydatów (zarówno kobiet jak i mężczyzn) na stanowiska związane z bezpośrednim udziałem w akcjach rat.-gaś. (ratownik, kierowca, ratownik medyczny itp.) będzie składał się z:

Więcej o nowych testach sprawnościowych tutaj

 • aby uzyskać wynik pozytywny z testu sprawności należy zaliczyć każdą ww. próbę i uzyskać końcowy wynik, dla mężczyzn – co najmniej 55, dla kobiet – co najmniej 45 punktów. Jest to zasada obowiązująca w przypadku wszystkich naborów do Państwowej Straży Pożarnej. Natomiast w przypadku naborów do służby kandydackiej (szkoły kształcące aspirantów: Częstochowa, Poznań, Kraków, Szkoła Główna PSP w Warszawie) występuje dodatkowo próg minimalny dla każdego z testów. Jest to 35 punktów dla mężczyzn i 30 punktów dla kobiet (szczegóły w dalszej części artykułu). 
 • jeśli liczba kandydatów będzie mniejsza niż liczna stanowisk, obniża się ww. progi do 38 punktów dla mężczyzn i 30 punktów dla kobiet.
 • podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenia podlega: (najedź na poniższe punkty aby porównać zmiany z poprzednią wersją rozporządzenia)
  • autoprezentacja, w której kandydat będzie przedstawiał motywację do służby w PSP oraz swoje słabe i mocne strony oraz postawę społeczną
  • umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi
  • wiedza na temat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej
  • szczególne zainteresowania i dotychczasowe osiągnięcia kandydata
 • Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej kandydat uzyskuje po zdobyciu 16 punktów.
 • wynik testu sprawnościowego jest ważny 6 miesięcy od dnia jego zakończenia i może zostać wykorzystany podczas innego naboru
 • Zmieniono punktację za szkolenia OSP, przyznaje się teraz:
  • 5 punktów za szkolenie podstawowe
  • 10 punktów za szkolenie podstawowe i ratownictwa technicznego
  • 15 punktów za szkolenie podstawowe, ratownictwa technicznego i wodne
  • 15 punktów za szkolenie podstawowe wg. programu z 17.11.15
 • osobno będzie liczone uzyskanie kwalifikacji ratownika (KPP) – 5 punktów, nie będzie się ono sumowało z uprawnieniami ratownika medycznego
 • ukończenie klasy pożarniczej (liceum, technikum) – 5 punktów
 • rozbicie punktacji za poszczególne kategorie prawa jazdy (sumują się za wyłączeniem uznania jednocześnie punktów za kat. C i C+E – np. kandydat posiadający kat. C, C+E i D otrzyma 15 punktów, posiadający kat. C i C+E otrzyma 10 punktów)
  • kat. C – 5 punktów
  • kat. C+E – 10 punktów
  • kat. D – 5 puntków
 • bez zmian zostaje punktacja za inne kwalifikacje lub uprawnienia za które możemy otrzymać 15 punktów (nie więcej niż 5 punktów za jedno uprawnienie).
 • zasady dot. przeprowadzania testu wiedzy nie zmieniły się. (20 pytań zamkniętych, 25 minut, minimum 11 odpowiedzi poprawnych). Zadania testowe opracowuje komórka organizacyjna realizująca zadania w zakresie spraw kadrowych z właściwej rejonowo komendy wojewódzkiej.
 • zasady dot. przeprowadzania testu z pływania nie zmieniły się. (50 m stylem dowolnym w max. 60 sekund)
 • zasady dot. przeprowadzania testu z akrofobii nie zmieniły się. (wejście i zejście po 20m drabinie ustawionej pod kątem 75 stopni)
 • zasady dot. przeprowadzenia testu kompetencyjnego nie zmieniły się.
 • Informację o naborze umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej właściwej Komendy lub w siedzibie jednostki, a także we właściwym miejscowo powiatowym urzędzie pracy (zobacz nabory woj. slaskie/ woj. mazowieckie).

Pełne brzmienie załącznika:

System punktowy w naborze do PSP (straży pożarnej)


Punktacja, tabele i opisy testów sprawnościowych w PSP

Zobacz tabelę punktacji za testy sprawnościowe [PDF]

Punktacja: przeliczniki matur, zasady przeliczania punktów z matury (dotyczy naborów do „szkół aspiranckich” i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie)

Załącznik nr 3 dotyczący kandydatów do „szkół aspiranckich” (Częstochowa, Poznań, Kraków) i SGSP (Warszawa) – ZASADY USTALANIA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH (MATURY)

Kliknij aby powiększyć:

zasady ustalania punktów z matur w naborze do aspirantki i PSP

Proces naboru oraz założenia organizacyjne przeprowadzenia rekrutacji do służby kandydackiej na kształcenie w zawodzie technik pożarnictwa 2019/2019 >>>

Testy sprawnościowe – zasady

Załącznik nr 1 dotyczący wszystkich kandydatów (mamy tu na myśli zarówno nabór do Komend „z ulicy” jak i do szkół aspiranckich) – OPISY WYKONANIA PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH I PRÓBY WYDOLNOŚCIOWEJ

W tym miejscu zachęcam do przeczytania artykułu omawiającego szczegółowo przygotowania do testów sprawnościowych i przydatne wskazówki:
Aktualne TESTY SPRAWNOŚCIOWE do Państwowej Straży Pożarnej. Jak się przygotować? [PORADNIK]

Testy sprawności fizycznej przeprowadza się w ubiorze i obuwiu sportowym. Każdy kandydat ma prawo do jednokrotnego podejścia do każdej z prób. Wyjątek stanowi awaria sprzętu, urządzeń pomiarowych lub zewnętrzne zakłócenie próby.

W pierwszej kolejności kandydaci przystępują do prób sprawnościowych, następnie do próby wydolnościowej (beep test).

Próby sprawnościowe

Podciąganie na drążku

Drążek umieszczony jest na wysokości doskocznej, pozwalającej na swobodny zwis ciała, bez dotykania podłoża. W przypadku braku możliwości doskoczenia do drążka, kandydat ma prawo do uzyskania pomocy obsługi.

Kandydat zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) z ramionami wyprostowanymi w stawach łokciowych. Na komendę „start”, podciąga się tak, aby broda znalazła się powyżej drążka i wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie. Oceniający głośno podaje liczbę zaliczonych podciągnięć.

Jeżeli kandydat nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np. nie podciągnie się do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu z ramionami wyprostowanymi w stawach łokciowych, oceniający powtarza ostatnią liczbę prawidłowo wykonanych (zaliczonych) podciągnięć.

Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca tułowia i nóg.

Wynikiem końcowym jest liczba prawidłowo zaliczonych podciągnięć.

Tabela z wynikami umieszczona została w dalszej części artykułu, a także jest dostępna TUTAJ

Bieg po kopercie

Próba przeprowadzana jest na prostokącie o wymiarach 5 x 3 m, na którym w wyznaczonych miejscach (naklejone z taśmy krzyże o wymiarach 20 x 20 cm i szerokości taśmy 5 cm) ustawia się tyczki o wysokości 160-180 cm – podstawa o średnicy 30 cm, która w całości musi zakrywać naklejony krzyż (sposób rozmieszczenia tyczek przedstawia rysunek).

Sposób przeprowadzenia próby: kandydat na komendę „na miejsca” podchodzi do linii startu i zajmuję pozycję startową. Na komendę „start” kandydat rozpoczyna bieg zgodnie z oznaczonym na rysunku kierunkiem (A-B-E-C-D-E-A), omijając tyczki od strony zewnętrznej. Kandydat pokonuje trasę trzykrotnie.

Koperta w naborze do PSP

Podczas wykonywania próby obowiązuje całkowity zakaz chwytania i przytrzymywania stojących tyczek. W przypadku przewrócenia lub przesunięcia tyczki z punktu jej ustawienia, kandydat musi ją ustawić na wcześniej zajmowanym miejscu (tak aby podstawa zakrywała krzyż) i dopiero kontynuować bieg. W przypadku nie ustawienia tyczki na wcześniej zajmowanym miejscu i kontynuowaniu biegu, kandydatowi przerywa się próbę i uznaje się ją jako niezaliczoną. Po ukończonej próbie wszystkie tyczki muszą stać w wyznaczonych miejscach. Wynikiem końcowym jest czas pokonania ćwiczenia, z dokładnością do 0,01 sekundy.

Podstawowym pomiarem biegu po kopercie jest pomiar elektroniczny, natomiast pomiar ręczny może stanowić zabezpieczenie próby. Kandydat, który przeciął światło fotokomórki wyciągniętą w przód ręką (mając wyraźnie na celu wcześniejsze osiągniecie mety) zostaje zdyskwalifikowany. W przypadku, gdy kandydat finiszując i osiągając linię mety nie przeciął światła fotokomórki (ustawionej na wysokości ok. 100 cm) również zostaje zdyskwalifikowany.

Tabela z wynikami umieszczona została w dalszej części artykułu, a także jest dostępna TUTAJ

Próba wydolnościowa

Wielostopniowy test wydolnościowy (Beep test)

Wielostopniowy test wydolnościowy polega na bieganiu pomiędzy dwoma znacznikami (liniami), oddalonymi od siebie o 20 metrów w określonym, stale rosnącym tempie. Szerokość toru wynosi 1,5 m. Tempo nadaje sygnał dźwiękowy, podczas trwania którego, kandydat musi znajdować się poza wyznaczoną linią dwiema nogami. Jeżeli kandydat dotrze do linii przed sygnałem, powinien zatrzymać się za nią i ruszyć do kolejnego odcinka po usłyszeniu sygnału.

Koniec testu następuje w momencie, gdy kandydat dwukrotnie nie przebiegnie kolejnych 20 metrów w wyznaczonym czasie lub dwukrotnie pod rząd wystartuje do kolejnych odcinków przed sygnałem.

Ostateczny wynik to liczba rozpoczętego poziomu oraz liczba przebiegniętych 20-metrówek na tym poziomie (np. 10-9), gdzie 10 oznacza poziom, a 9 numer 20 m odcinka.

 

Liczba odcinków

1

odc.

2

odc.

3

odc.

4

odc.

5

odc.

6

odc.

7

odc.

8

odc.

9

odc.

10

odc.

11

odc.

12

odc.

Czas odcinka *

(s)

Poziom

Przebiegnięty dystans (m)

1

20

40

60

80

100

120

140

     

9,0

2

160

180

200

220

240

260

280

300

    

8,0

3

320

340

360

380

400

420

440

460

    

7,5

4

480

500

520

540

560

580

600

620

640

   

7,2

5

660

680

700

720

740

760

780

800

820

   

6,8

6

840

860

880

900

920

940

960

980

1000

1020

  

6,5

7

1040

1060

1080

1100

1120

1140

1160

1180

1200

1220

  

6,2

8

1240

1260

1280

1300

1320

1340

1360

1380

1400

1420

1440

 

6,0

9

1460

1480

1500

1520

1540

1560

1580

1600

1620

1640

1660

 

5,7

10

1680

1700

1720

1740

1760

1780

1800

1820

1840

1860

1880

 

5,5

11

1900

1920

1940

1960

1980

2000

2020

2040

2060

2080

2100

2120

5,3

12

2140

2160

2180

2200

2220

       

5,1

Scrolluj tabelę>>>

*) – czas pokonania odcinka (s) opracowany na podstawie opisu „wielostopniowego testu wahadłowego 20 m” – materiały dydaktyczne 2010-16, Zakładu Lekkiej Atletyki, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Kryteria oceny i progi punktowe – kobiety i mężczyźni (dotyczy naborów do służby kandydackiej)

Załącznik nr 2 dotyczący kandydatów do szkół aspiranckich – KRYTERIA OCENY PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH ORAZ PRÓBY WYDOLNOŚCIOWEJ

Indywidualne wyniki kandydata, uzyskane w poszczególnych próbach, przeliczane są na punkty, przypisane do konkretnego wyniku, według poniższej tabeli.

Próbę uznaje się za zaliczoną po osiągnięciu wyniku minimalnego na poziomie:

a) mężczyźni – progi minimalne dla poszczególnych testów: (wynik słabszy którejkolwiek konkurencji skutkuje zakończeniem testów). Co więcej: osiągnięcie poniższych nie gwarantuje nam sukcesu (średnia: 35 punktów), bo musimy osiągnąć średnią minimum 55 punktów z tych trzech kategorii. (patrz tabela niżej)

 • bieg po kopercie: mniejszym lub równym 24,50 sekundy,
 • podciąganie na drążku: 8 podciągnięć,
 • Beep test: 8-10

b) kobiety – progi minimalne dla poszczególnych testów: (wynik słabszy którejkolwiek konkurencji skutkuje zakończeniem testów). Co więcej: osiągnięcie poniższych nie gwarantuje nam sukcesu (średnia: 30 punktów), bo musimy osiągnąć średnią minimum 45 punktów z tych trzech kategorii. (patrz tabela niżej)

 • bieg po kopercie: mniejszym lub równym 25,00 sekund,
 • podciąganie na drążku: 7 podciągnięć,
 • Beep test: 8-5

Wynik końcowy testu sprawności fizycznej, uzyskany przez kandydata, oblicza się na podstawie średniej arytmetycznej uzyskanych punktów z każdej zaliczonej próby.

Wyżej wymienione progi minimalne występują tylko w przypadku naboru do szkół (służba kandydacka).
W przypadku naborów „z ulicy” (służba przygotowawcza) punkty za testy sprawnościowe służą wyłącznie do rozstrzygnięcia tego jednego etapu, nie są brane pod uwagę przy liczeniu punktów końcowych (na które składa się wyłącznie ocena rozmowy kwalifikacyjnej i punkty za złożone dokumenty).

Przykładowe obliczenie wyniku kandydata z testu sprawności fizycznej:

Przykład 1.

 • podciąganie na drążku: 14 pociągnięć, tj. 61 punktów;
 • bieg po kopercie: 22,85 sekund, tj. 58 punktów;
 • beep test: 9-10 (poziom – liczba odcinków), tj. 46 punktów

Łącznie uzyskał 165 punktów. Średnia arytmetyczna (61+58+46) : 3 = 55 punktów

Przykład 2.

 • podciąganie na drążku: 6 pociągnięć, tj. 25 punktów; (próg minimalny w naborach do szkół to 8 podciągnięć – kandydat nie zostanie dopuszczony do kolejnych testów i zakończy rekrutację – w przypadku naboru z ulicy kandydat może kontynuować nabór)
 • bieg po kopercie: 22,1 sekund, tj. 73 punkty;
 • beep test: 12-5 (poziom – liczba odcinków), tj. 75 punktów

Łącznie uzyskał 173 punkty. Średnia arytmetyczna (25+73+75) : 3 = 58 punktów (kandydat w naborze z ulicy ZDAŁBY pomyślnie test sprawności gdyż osiągnął średnią punktów powyżej 55. Progi minimalne dla każdej z konkurencji nie dotyczyły go)

(poszerzona tabela punktacji dla naborów z ulicy dostępna jest tutaj na stronie 7.)

TABELA PUNKTOWA (dotyczy wszystkich kandydatów)

Zobacz tabelę punktacji za testy sprawnościowe [PDF]

(przeliczenie uzyskanych wyników na punkty)

Próg dla mężczyzn – średnia minimum 55

Próg dla kobiet – średnia minimum 45

Scrolluj tabelę>>>

LICZBA PUNKTÓW

Podciąganie na drążku
(liczba powtórzeń)

Bieg po kopercie
(czas w sekundach)

Beep test
(poziom – liczba odcinków)

75

26

22,00

12 – 5

74

25

22,05

12 – 4

73

24

22,10

12 – 3

72

23

22,15

12 – 2

71

22

22,20

12 – 1

70

21

22,25

11 – 12

69

20

22,30

11 – 11

68

19

22,35

11 – 10

67

18

22,40

11 – 9

66

17

22,45

11 – 8

65

16

22,50

11 – 7

64

 

22,55

11 – 6

63

15

22,60

11 – 5

62

 

22,65

11 – 4

61

14

22,70

11 – 3

60

 

22,75

11 – 2

59

 

22,80

11 – 1

58

13

22,85

10 – 11

57

 

22,90

10 – 10

56

 

22,95

10 – 9

55

12

23,00

10 – 8

54

 

23,05

10 – 7

53

 

23,10

10 – 6

52

 

23,15

10 – 5

51

 

23,20

10 – 4

50

11

23,25

10 – 3

49

 

23,30

10 – 2

48

 

23,35

10 – 1

47

 

23,40

9 – 11

46

 

23,45

9 – 10

45

10

23,50

9 – 9

44

 

23,60

9 – 8

43

 

23,70

9 – 7

42

 

23,80

9 – 6

41

 

23,90

9 – 5

40

9

24,00

9 – 4

39

 

24,10

9 – 3

38

 

24,20

9 – 2

37

 

24,30

9 – 1

36

 

24,40

8 – 11

35

8

24,50

8 – 10

34

 

24,60

8 – 9

33

 

24,70

8 – 8

32

 

24,80

8 – 7

31

 

24,90

8 – 6

30

7

25,00

8 – 5

(zobacz większa tabelę tutaj na stronie 7.)

Jak wyglądają obowiązujące etapy naboru do PSP (nabór „z ulicy”)?

 1. Ocena dokumentów (podanie i życiorys)

 2. Test sprawności fizycznej (drążek, bieg po kopercie, próba wydolnościowa)

 3. Sprawdzian braku lęku wysokości (jeśli umieszczono go w ogłoszeniu o naborze – nie jest obowiązkowy, ale praktycznie zawsze występuje)

 4. Sprawdzian z pływania (jeśli umieszczono go w ogłoszeniu o naborze – nie jest obowiązkowy, ale praktycznie zawsze występuje)

 5. Test wiedzy (jeśli umieszczono go w ogłoszeniu o naborze – nie jest obowiązkowy, ale praktycznie zawsze występuje)

 6. Test kompetencyjny (jeśli umieszczono go w ogłoszeniu o naborze – nie jest obowiązkowy)

 7. Ocena dokumentów (kwalifikacje, wykształcenie, akcje w OSP)

 8. Rozmowa kwalifikacyjna

 9. Badania


Oczywiście mimo, iż test wiedzy, test pływania i akrofobia są fakultatywnymi częściami naboru to praktyka pokazuje, że w zdecydowanej większości postępowań rekrutacyjnych się odbywają. Natomiast test kompetencyjny jest rzadkością.

Przykładowe ogłoszenia o naborze z ulicy wg. nowych zasad.

Ogłoszenie KP PSP w Lubaczowie
Ogłoszenie KP PSP w Jarosławiu

Co z trwającymi naborami i naborami przerwanymi?

Takie nabory przed dniem wejścia w życie omawianego tu rozporządzenia odbywają się na starych zasadach. Jeśli nabór został przerwany lub przedłużony, a wprowadzono powyższe zmiany, to nabór odbędzie się na starych (dotychczasowych) zasadach.

Pełną treść rozporządzenia możesz zobaczyć tutaj

Zmianie uległo także rozporządzenie MSWiA z dnia 9 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (gdzie w załącznikach na końcu dokumentu dokładnie opisano poszczególne testy sprawnościowe oraz punktację).

TAGI: jak dostać się do straży, nabor do psp, zasady naboru psp, jak zostac strazakiem, nabor psp, nabor do strazy, nowe zasady naboru 2018, zasady naboru 2018

49 komentarzy

 1. Mateusz 2018-04-06 w 15:30 - Odpowiedz

  Jeśli skończyłem LO a nie mam matury mam szansę na dostanie się?

 2. lesek 2018-04-06 w 20:29 - Odpowiedz

  W przypadku naborów z ulicy (służba przygotowawcza) wymagane jest po prostu wykształcenie średnie, w przypadku naboru do szkół (służba kandydacka) wymagana jest matura.

 3. tomwil 2018-04-07 w 18:17 - Odpowiedz

  jest jakis prog jezeli chodzi o beeptest

 4. lesek 2018-04-07 w 20:00 - Odpowiedz

  Tabele/punktacja są w rozporządzeniu MSWiA z dnia 9 marca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej” (link na dole artykułu) NATOMIAST pod omawianym wyżej rozporządzeniem dla kandydatów do straży BRAK jest załącznika czy omówienia. W związku z tym czekamy na jakieś wytyczne, załącznik cokolwiek bo niezasadne jest sugerowanie się innym rozporządzeniem które z resztą dotyczy strażaków będących w służbie.
  Artykuł będzie aktualizowany, a informację opublikuję na Facebooku : – )

 5. lesek 2018-04-13 w 14:52 - Odpowiedz

  Zaktualizowano artykuł o załączniki z punktacją : – ) (13.04.18)

 6. Łukasz 2018-04-19 w 10:59 - Odpowiedz

  witam, w tabeli na 55 pkt. są inne parametry niż wyżej opisane do zaliczenia minimum…więc które obowiązują?

 7. lesek 2018-04-19 w 17:04 - Odpowiedz

  Cześć Łukasz!
  Wszystko jest poprawnie.

  Tabela przedstawia punktację wynikającą ze ŚREDNIEJ. Punkty przedstawione powyżej o których mówisz:
  „bieg po kopercie: mniejszym lub równym 24,50 sekundy,
  podciąganie na drążku: 8 podciągnięć,
  Beep test: 8-10”
  To po prostu minimum z każdej konkurencji, jak możesz zobaczyć, osiągnięcie powyższych wyników skutkuje osiągnięciem 35 punktów (a więc 20 punktów za mało do progu). Jeśli podciągniesz się np. 7 razy to nie zostaniesz dopuszczony do dalszych konkurencji lub jeśli pobiegniesz wolniej niż 24,50 s.

  Zatem mamy progi osobliwe dla każdej konkurencji oraz tabele ze średnią punktów.
  Swoje wyniki porównujesz z tabelą.

  Uściśliłem treść żeby nie było wątpliwości : )

  Mam nadzieję, że wyjaśniłem? Jeśli nie, daj znać : )

  Pozdrawiam

 8. Łuk Asz 2018-04-27 w 09:17 - Odpowiedz

  próbujac tego Beep testu w domu to powiem ze moze być problem z dotrwaniem az do prawie 9 poziomu 🙂 probowal ktos ? duzo osobom sie to udaje w czasie wyrobic ? 🙂 pozdrawiam

 9. lesek 2018-04-27 w 10:40 - Odpowiedz

  @Łuk Asz Ja mogę Ci powiedzieć, że strażacy już w służbie zazwyczaj robią mniej niż 9-1 🙂 Właśnie teraz w wielu JRG odbywały się coroczne testy. Wysokie progi są do zrobienia, ale trzeba po prostu trenować 🙂 rok temu miałem 9-3, teraz mógłbym nie powtórzyć z racji tego, że mniej trenuję.
  Pozdrawiam

 10. Łuk Asz 2018-04-28 w 20:11 - Odpowiedz

  znam wielu strazaków i mysle ze 9-1 to zdecydowanie za duzo no ale ok 🙂 zawsze to coś nowego i trzeba poprostu zaczac sie przygotowywac pod tym kątem 🙂 pozdrawiam ps. polecasz na poczatku bieganie wolniejsze bez przerw czy moze trzymanie swojego tempa i czekanie te 2-3 sekundy na kolejny odcinek?

 11. Piotr 2018-04-30 w 16:30 - Odpowiedz

  Witam panowie pracuję w PSP od 2006 roku doszedłem do poziomu 11-7 i każdy co wykazuje jaką kol wiek aktywność dojdzie do 9 poziomu. Panowie mniej przed kompem i dacie radę:)

 12. lesek 2018-05-02 w 20:48 - Odpowiedz

  @Łuk Asz to już kwestia indywidualna, wyjaśni się naturalnie w późniejszym czasie, uważam, że należy działać ekonomicznie, więc pędzenie by później czekać jest bez sensu, raczej należy zostawić sobie lekki zapas na swobodny zwrot który nie będzie Cię angażował zbyt mocno już od niskich poziomów beep-testu. Musisz wyczuć:)

 13. Matii 2018-05-03 w 09:54 - Odpowiedz

  Odpowiedz chodzi z tym zaświadczeniem o udziale w akcjach bądź ćwiczeniach jakoś OSP zaświadczenie od komendanta OSP ma być czy komendanta PSP i czy to on wyda bez problemu czy jak bo tego nikt nie sprecyzował dziękuję za odpowiedź

 14. lesek 2018-05-05 w 10:54 - Odpowiedz

  @Matii takie zaświadczenie będzie wydawał prezes/naczelnik/komendant z OSP i pewnie będzie to potwierdzane poprzez właściwą Komendę PSP i Stanowisko Kierowanie danej Komendy PSP. Skoro ustawodawca tego nie określił, to mnie jest jeszcze trudniej powiedzieć jak dokładnie będzie to wyglądało, to się po prostu okaże w praktyce 🙂

 15. Matii 2018-05-06 w 13:52 - Odpowiedz

  Dzięki bo to właśnie jest tak dziwnie określone. Nie dopowiedziane do konca jak to ma się jesc.

 16. Matii 2018-05-06 w 13:54 - Odpowiedz

  Mam jeszcze jedno pytanie ile teraz strażak na kursie podstawowym dostaje pensji a ile po kursie może być brutto lub netto.

 17. lesek 2018-05-06 w 16:24 - Odpowiedz

  @Matii około 2100 netto, ukończenie kursu nie przekłada się na wzrost zarobków, wyłącznie grupa uposażenia (stanowisko) i w małym stopniu stopień. Po 1-3 latach stażysta otrzymuje stanowisko mł. ratownika/mł. ratownika kierowcę (w zależności na jakie stanowisko został przyjęty) co przekłada się na wzrost pensji netto około 150 zł jak dobrze pamiętam.
  Ukończenie kursu podstawowego to mus i właściwie formalność, która nie przekłada się na zarobki, a umożliwia dalszy rozwój zawodowy można powiedzieć 🙂

 18. Łuk Asz 2018-05-23 w 23:28 - Odpowiedz

  a podwiedz mi jakich pytan mozna sie spodziewac z funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej ? Będa to jakies pytania na temat gasnic itd ???

 19. lesek 2018-05-24 w 11:20 - Odpowiedz

  @Łuk Asz, nie jestem w stanie odpowiedzieć Ci na to pytanie, bo każda Komenda a w niej każdy członek komisji może zapytać o każdą rzecz związaną z tematem funkcjonowania ochrony ppoż. (czyli wiedza ogólna podstawowa, znajomość z grubsza głównych aktów prawnych). W planach mam napisanie artykułu o pytaniach na test wiedzy. Pozdrawiam

 20. Łuk Asz 2018-05-25 w 10:33 - Odpowiedz

  oki dzieki i rowiez pozdrawiam

 21. Paweł 2018-06-03 w 20:48 - Odpowiedz

  A powiedz mi, jeśli wynik naboru z ulicy, jest ważny przez 6 miesięcy, to znaczy, że mogę go wykorzystać do innego naboru, ale czy mogę go również poprawić? czy muszę czekać 6 miesięcy na możliwość poprawy, jeżeli nie uda mi się uzyskać wymaganych 55 pkt?

 22. Łukasz 2018-06-04 w 18:22 - Odpowiedz

  Orientuje się ktoś czy według nowych zasad naboru czy do etapu końcowego są punkty sumowane tylko z rozmowy kwalifikacyjnej i dokumentów .? Czy może jeszcze są dodawane do nich punkty że sprawnosciowki??? Dosyć ważne A nie mogę tego nigdzie dokładnie doczytać:/

 23. lesek 2018-06-04 w 23:00 - Odpowiedz

  @Paweł, prawie na pewno możesz startować przy możliwej okazji i poprawiać bez odczekiwania pół roku. Najlepiej zadzwonić i zapytać się w Komendzie dla 100% pewności.

 24. lesek 2018-06-04 w 23:02 - Odpowiedz

  @Łukasz, nie, punkty ze sprawnościówki nie są liczone do punktacji końcowej, punkty które są przy sprawnościówce służą tylko do „rozstrzygnięcia” tego etapu. Na koniec liczy się tylko rozmowa i papiery 😉 Wiadomo, że podczas rozmowy możesz zabłysnąć wynikami, ale fizycznie punktów za sprawność nie dostaniesz.
  Jest to ujęte w rozporządzeniu.

 25. Łuk Asz 2018-06-12 w 23:09 - Odpowiedz

  orientujesz sie ile trzeba mieć wyjazdów z OSP zeby zaliczyli CI do punktacji szkolenia ? pozdrawiam

 26. lesek 2018-06-13 w 14:37 - Odpowiedz

  @Łuk Asz, nie wiadomo 🙂 nie ma tego w „papierach”, wyjdzie w praniu.

 27. Daniel 2018-06-26 w 14:19 - Odpowiedz

  Czy jest limit wiekowy do przyjęcia do służby bo nie mogę dojść 🙂 Ani w Rozporządzeniu ani w ustawie.. A mam 38 lat czy moge sie starac o przyjecie

 28. Dawid 2018-06-26 w 16:15 - Odpowiedz

  @Daniel Nie ma takiego ograniczenia w teorii, ale w praktyce Komenda/ew. Komisja lekarska może Ci bardzo utrudniać. Zwyczajnie na rozmowie możesz usłyszeć od Komendanta że „jesteś za stary”. Oczywiście wcale to nie musi być prawda 😉 Nie dowiesz się dopóki nie spróbujesz.

 29. Piotr 2018-06-27 w 14:45 - Odpowiedz

  Cześć,
  w ustawie wyczytałem taki punkt:
  „6. Uzyskany przez kandydata wynik z testu sprawności fizycznej pozostaje ważny przez okres 6 miesięcy liczony od
  dnia jego zakończenia i może być wykorzystywany przy postępowaniu kwalifikacyjnym w innej jednostce organizacyjnej
  Państwowej Straży Pożarnej.”
  Jeżeli staram sie do SA PSP, a pójdę wcześniej na nabór do innej jednostki to testy sprawnościowe z tego naboru zaliczą mi w szkole?

 30. lesek 2018-06-27 w 16:11 - Odpowiedz

  @Piotr Bardzo ciekawe pytanie, choć jest czarno na białym, że MOŻNA to wydaje mi się, że jest jakiś haczyk. Próbowałem teraz skontaktować się z CSPSP w Częstochowie i o to zapytać, ale niestety chyba jest już za późno 😉 Jutro spróbuję… lub spróbuj sam:
  Pani Anna Paluch tel. 34 347 75 51

  Pani Jadwiga Ściebiorowska tel. 34 347 75 52

  Oczywiście możesz dzwonić do Krakowa lub Poznania z tym samym pytaniem.

 31. Kandydat 2018-06-30 w 16:07 - Odpowiedz

  Witam,

  Mam pytanie odnośnie punktów preferencyjnych za wiek, mianowicie w rozporządzeniu jest ujęte, że punkty te naliczane są strażakom (a przecież Ci którzy startują to „kandydaci”). Pyanie więc czy naliczanie dodatkowych punktów za wiek, na naborze jest jakoś prawnie „umocowane”? Spotkałem już kilka naborów, w których takowe były przyznawane. Z tego co słyszałem KG miała odnieść się do tej sytuacji i ustalić jak to powinno wyglądać, jednak nie udało mi się nigdzie znaleźć oficjalnej wiadomości.

  Pozdrawiam

 32. lesek 2018-06-30 w 20:54 - Odpowiedz

  @Kanydat „mianowicie w rozporządzeniu jest ujęte, że punkty te naliczane są strażakom” O jakim rozporządzeniu mówisz? : ) Najprawdopodobniej o tym, który dotyczy strażaków w służbie i określa zasady przydzielania punktów przy corocznych testach sprawnościowych.
  Czekam na zweryfikowanie tej informacji przez Ciebie. Jak dla mnie przyznawanie punktów za wiek przy naborze do służby jest „widzimisię” danej Komendy.

  Pozdrawiam

 33. Kandydat 2018-07-01 w 22:15 - Odpowiedz

  Dokładnie to miałem na myśli;) Właśnie chodzi mi o to czy gdzieś może jest jakaś informacja odnośnie punktów preferencyjnych dla kandydatów, bo ja takiej nigdzie nie znalazłem (mogłem coś przeoczyć;)). Moim zdaniem to jest zwykła samowolka Komend. Nielegalna notabene (w mojej opinii). Myślałem, że może jestem w błędzie, stąd moje pytanie.

  Pozdrawiam

 34. lesek 2018-07-02 w 11:28 - Odpowiedz

  @Kandydat Jak wyżej : ) Nie ma tego uregulowanego na papierze, jeśli coś takiego widnieje w zasadach rekrutacji to jest to „pomysł” danej jednostki. Z innej beczki znam kilku strażaków po 30 którzy się dostali, więcej niż kilku. Ja kurs podstawowy PSP kończyłem z 35 latkiem : )
  Pozdrawiam

 35. tomasz 2018-07-03 w 12:13 - Odpowiedz

  prawo jest prawem i nie może tu być samowolki w przyznawaniu punktów preferencyjnych, postępowanie przeprowadza się i ocenia na podstawie przepisów wydanych w rozporządzeniu dotyczącym okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka, a w skład oceny wchodzą wyniki poszczególnych prób oraz punkty preferencyjne. zgodnie z tym rozpożądzeniem punkty preferencyjne są przyznawane za wiek strażaka ale każda z prób sprawności fizycznej jest również przeprowadzana dla strażka, więc albo bierze się wszystko pod uwagę albo nic. i wydaje to się być słuszne bo czemu kandydat miał by być bardziej sprawny od strażaka w służbie. to że kandydat będzie miał zaliczony test sprawności fizycznej wcale nie znaczy ze zostanie przyjęty do służby- może po prostu usłyszeć od komendanta że jest za stary.

 36. Droga Ratownika 2018-07-06 w 15:04 - Odpowiedz

  @Piotr Dzwoniłem i odnośnie „„6. Uzyskany przez kandydata wynik z testu sprawności fizycznej pozostaje ważny przez okres 6 miesięcy liczony od dnia jego zakończenia i może być wykorzystywany przy postępowaniu kwalifikacyjnym w innej jednostce organizacyjnej
  Państwowej Straży Pożarnej.””
  Nie ma to zastosowania w przypadku naboru do szkół! Zdana sprawność w naborze „z ulicy” NIE może być wykorzystana w naborze do szkół.

 37. Kandydatka 2018-07-22 w 21:30 - Odpowiedz

  Czy tatuaż przeszkadza w naborze do straży pożarnej?

 38. Www 2018-07-25 w 11:24 - Odpowiedz

  Czy średnią punktów zaokragla się w górę?

 39. Droga Ratownika 2018-07-25 w 14:52 - Odpowiedz

  @Kandydatka W teorii:
  Tatuaże wg rozporządzenia którym kieruje się komisja są ujęte w „Dział II – Skóra, tkanka podskórna i węzły chłonne ” czyli przewlekłe choroby skóry, blizny – szczególnie blizny. Czytamy w rozporządzeniu: „Osoby
  z tatuażami należy kierować do poradni zdrowia psychicznego. Jest wymagana opinia
  psychiatryczna.” (sic!) Tak to niestety wygląda na papierze. Szczegóły przeczytasz tutaj: (strona 3, patrzysz na kolumnę 7 – czyli grupa IV – PSP). W razie pytań – śmiało pytaj 🙂
  http://praca.policja.pl/download/13/153101/ROZPORZADZENIEMINISTRASPRAWWEWNETRZNYCHzdnia19grudnia2014rwsprawiewykazuchorobiu.pdf

  A teraz praktyka: znam wielu strażaków z tatuażami którzy przeszli badania, komisja ich przepuściła chociaż zawsze kręcą nosem (a więć najogólniej: tatuaże przeszkadzają w naborach, a właściwie na badaniach). Ważne jest to czy tatuaż jest zasłonięty czy jest np. na przedramieniu, twarzy dłoniach, szyi… to raczej bardzo utrudnia. W przeciwnym przypadku jeśli nie mają podstaw to raczej dają spokój i przepuszczają. Znam też kilka przypadków czystego „doczepienia się” do tatuaży które nie były wielkie i były swobodnie zakrywane przez krótki ubiór. Tutaj nie ma reguły. Wszystko zależy od tych czynników które wymieniłem. Warto też przygotować argumentację w odpowiedzi na pytanie „A po co?”, „Jaki był motyw? Co Panią/Pana skłoniło do tego?, „Czy wie Pan/Pani że to np. cechuje ludzi ze skłonnościami patologicznymi” (oczywiście to może być błędne i krzywdzące ale warto i tak się przygotować do tak stawianych pytań).

  Służę pomocą. Pozdrawiam

 40. Droga Ratownika 2018-07-25 w 14:57 - Odpowiedz

  @Www Raczej punktacja pozostaje do dwóch miejsc po przecinku, tak jak odbywało się to zawsze (pozwala to na wyłonienie lepszych w sytuacjach spornych – dwóch kandydatów ma tą samą liczbę punktów). By mieć 100% pewność odpowiedzi do tak zadanego pytania odsyłam Cię do ogłaszanych w ostatnim czasie naborów. Znajdziesz je tutaj: http://www.strazak.pl/index.php/topic,17279.680.html

 41. Sebastian Karp 2018-07-27 w 16:44 - Odpowiedz

  Gdzie w rozporządzeniu jest określone czy do punktacji końcowej doliczane są pkt za wiek i pkt z testu sprawności fizycznej? W Krakowie po ogłoszeniu protokołu nr 2(wynik testu sprawności fizycznej) była podana ilość pkt oraz że są liczone do końcowej oceny tak jak pkt za wiek w protokole końcowym jest tylko punktacja za rozmowę i pkt preferencyjne

 42. Droga Ratownika 2018-08-08 w 11:52 - Odpowiedz

  @Sebastian Karp
  Przykład: http://www.psp.krakow.pl/common/download/nabor_2_2018/wyniki2.pdf
  Punktacja końcowa to TYLKO III (dokumenty) i IV etap (rozmowa kwalifikacyjna).
  PUNKTY Z TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH NIE SĄ WLICZANE DO WYNIKU KOŃCOWEGO. Punkty za „sprawność” dotyczą tylko tego etapu i są po to by wyłonić kandydatów do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

  Punkty za wiek NIE SĄ doliczane w naborach do PSP. Wiek ma znaczenie wyłącznie dla strażaków BĘDĄCYCH w służbie, przekłada się to wtedy na wyniki testów sprawnościowych. O tym przeczytasz w tym rozporządzeniu-> (https://drive.google.com/open?id=1Y2FHrtq59uIeUDEH6HFWgHZwpe-B-5pK)

  Czytałem te protokoły i nic o punktach za wiek. Mógłbyś podesłać konkretny odnośnik/screen etc.?

 43. Alicja Urbanik 2018-08-10 w 12:42 - Odpowiedz

  Witam 🙂 Jeśli będę się starała o nabór do służby na stanowisko kierowania jako kobieta – jako dyspozytor to czy na teście sprawnościowym będzie drążek czy zamiast tego rzut piłką lekarską ?
  I czy obowiązuje też test z pływania i lęku wysokości ? I czy na takie stanowisko też wysyłają na Szkółkę na 2 miesiące? pozdrawiam Alicja U.

 44. Droga Ratownika 2018-08-10 w 23:18 - Odpowiedz

  @Alicja Urbanik W takiej sytuacji niczym Twój nabór nie będzie różnił się od mojego naboru. To znaczy, że będziesz brała udział w testach sprawnościowych ZWIĄZANYCH z pracą w podziale bojowym (tj. drążek, koperta, beep test). Do tego kurs podstawowy będzie również obowiązkiem.
  Test pływania i lęku wysokości jeśli pojawi się w ogłoszeniu to również będzie Cię obowiązywał.
  Pozdrawiam i w razie wątpliwości – pytaj 🙂

 45. Alicja Urbanik 2018-08-13 w 07:48 - Odpowiedz

  Zapomniałam dodać, iż jestem czynnym strażakiem w OSP , 20 lipca 2018 r. skończyłam dwutygodniowy kurs strażak ratownik (ratownictwo wodne, techniczne, wysokościowe itp ), a na swoim koncie mam już ok 20 wyjazdów. Obecnie studiuje Bezpieczeństwo wewnętrzne (służby mundurowe) i pracuję w Urzędzie Miejskim (to chyba jakiś zawsze dodatkowy plus) – mam 22 lata. Czy w nowych zasadach naboru zwracają uwagę na ilość wyjazdów z jednostką i czy patrzą na poprzednie stanowiska pracy ?
  Pozdrawiam Alicja Urbanik

 46. Droga Ratownika 2018-08-13 w 11:59 - Odpowiedz

  @Alicja Urbanik Podczas składania dokumentów przekazuje się zaświadczenie o udziale w akcjach ratowniczo-gaśniczych w szeregach OSP, więc jak najbardziej zwraca się uwagę na doświadczenie zdobyte w OSP. Wyszkolenie w OSP jeszcze daje wymierne korzyści w naborze do PSP, natomiast wymienione studia i praca w UM to jedynie opcjonalny atut, który albo zostanie wzięty pod uwagę albo zupełnie nie zainteresuje komisji (i niestety w większości przypadków dzieje się to drugie).
  Poprzednie stanowiska pracy również stanowią element oceny podczas rozmowy kwalifikacyjnej, ale NIEPUNKTOWANY (z wyjątkiem studiów rat. med. i przydatnych w toku służby np. chemia w naborze na stanowisko do JRG chem-eko).
  Pozdrawiam 🙂

 47. Alicja Urbanik 2018-08-13 w 12:33 - Odpowiedz

  Dziękuję za informację 🙂 Jeszcze chciałabym się dowiedzieć na czym polega Beep test- a w szczególności – jaki dystans i w jakim czasie kobiety muszą przebiec- wymagania to 8.5 – jak zinterpretować to 8.5 ?

 48. Droga Ratownika 2018-08-27 w 11:09 - Odpowiedz

  @Alicja Urbanik 8.5 to 8 poziom i 5 odcinek Beep Testu. Tutaj możesz zobaczyć jak to wygląda: https://youtu.be/e0U_yQITBks

 49. Bartosz 2018-12-29 w 17:02 - Odpowiedz

  Czy jest możliwe, że komisja może nie uznać zaliczonych testów sprawności fizycznej z innej jednostki? Niestety taka sytuacja mnie spotkała, że miałem aktualne testy sprawności fizycznej, które zdawałem jakoś miesiąc temu w innej jednostce PSP, a w tej do której składałem stwierdzili, że nie uznają tego? Czy to nie jest czasami odgórnie narzucone? Pozdrawiam.

Koniecznie podziel się swoim zdaniem!