TAG

Halligan

Siłowe otwieranie drzwi – nazewnictwo, czyli Bij, Dobij! [+WIDEO]

W tym artykule próbujemy uporządkować kwestię nazewnictwa poszczególnych elementów najważniejszego sprzętu burzącego (halligana) oraz czynności, które wykonuje się podczas siłowego otwierania drzwi.Do tego celu posłużymy się wynikami ankiety przeprowadzonej online na...

„Techniki wyważania drzwi – wykorzystanie halligana”, prezentacja, Rafał Podlasiński, 2020

"Techniki wyważania drzwi - wykorzystanie halligana", prezentacja, Rafał Podlasiński, 2020 wersja .pptx (prezentacja) pod przyciskiem "Otwórz" wersja .PDF Spis treści prezentacji "Techniki wyważania drzwi". historia budowa, nazewnictwo wpływ kształtu łopatki na pracę...

Sposoby na halligan’a w wyścigu na 10 piętro. #wolne_rece_dla_rot

Sposób 1. "szelka z pętli" Potrzeba zoptymalizowania pracy sprawiła, że szukałem lepszego rozwiązania dla noszenia nieporęcznego halligana, który niejednokrotnie trzeba zabrać ze sobą i wnosić po schodach wraz z kasetonem, prądownicą, kamerą termowizyjną itd. Nie są...

Forcible entry, drill-of-the-day, Bungee Pop Training RA, Rise Above Fire Training

[su_label type=”warning”]Prezentacja[/su_label][su_label type=”success”]26 slajdów[/su_label][su_label type=”info”]ENG[/su_label][su_label type=”important”]Polecane[/su_label]

Striking tools: comparision RA (sprzęt burzący porównanie), Sean J. Wilson, Rise Above Fire Training

[su_label type=”warning”]Prezentacja[/su_label][su_label type=”success”]45 slajdów[/su_label][su_label type=”info”]ENG[/su_label]

Door prop plan RA (plan drzwi do siłowego wejścia), Sean J. Wilson, Rise Above Fire Training

[su_label type=”warning”]Prezentacja[/su_label][su_label type=”success”]76 slajdów[/su_label][su_label type=”info”]ENG[/su_label][su_label type=”important”]Polecane[/su_label]

FDNY Forcible Entry – Techniques and procedures (techniki przymusowego wejścia), FDNY, 2006

[su_label type=”warning”]Opracowanie[/su_label][su_label type=”success”]177 stron[/su_label][su_label type=”info”]ENG[/su_label][su_label type=”important”]Polecane[/su_label]

The anarchist halligan book – tuning your halligan, Sean J. Wilson, Rise Above Fire Training

[su_label type=”warning”]Prezentacja[/su_label][su_label type=”success”]341 slajdów[/su_label][su_label type=”info”]ENG[/su_label][su_label type=”important”]Polecane[/su_label]

M.A.T.H. Mechanical Advantage of The Halligan, truckless truckie

[su_label type=”warning”]Prezentacja[/su_label][su_label type=”success”]25 slajdów[/su_label][su_label type=”info”]ENG[/su_label]